Bestel het boek Bijbels onderwijzen

17 januari 2023
Het boek Bijbels onderwijzen bevat een tekst- en werkboek waarin de uitgangspunten en het model zijn uitgewerkt. Het werkboek biedt per uitgangspunt praktische handvatten voor teambezinning en individuele reflectie. Toets er bijvoorbeeld je lessen aan, gebruik ze in het teamoverleg over onderwijsontwikkelingen, bespreek ze tijdens bezinnende momenten op school of betrek ze bij het formuleren van de visie in het schoolplan.

De uitgangspunten zijn onderverdeeld in uitspraken over de onderwijzer, de leerling, de lesstof, het opvoeden, het onderwijzen en de onderwijsomgeving. Bij elk uitgangspunt hoort een praktische uitwerking. Wat bedoelen we met het uitgangspunt, waar baseren we het op en hoe geef je het vorm in de klas?

Het model bevat ook een beschrijving van de grondslag, het mensbeeld en de kernopdracht van de christelijke school. Deze vormen het fundament onder het onderwijs. De grondslag en het mensbeeld maken het waarom van Bijbels onderwijzen duidelijk, de kernopdracht het waartoe.

Bestel nu dit boek!
Incl. praktisch werkboek.

Aan de slag met Bijbels onderwijzen?

Vragen of meedenken? Neem contact op met de onderwijsadviseurs van KOC Diensten!

L.G. (Leon) Bolier lgbolier@koc.nu
H.J. (Henk – Jan) Dekker hjdekker@koc.nu
H. (Heidi) den Ouden hjdenouden@koc.nu

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder