Bestel het boek Bijbels onderwijzen

17 januari 2023
Het boek Bijbels onderwijzen bevat een tekst- en werkboek waarin de uitgangspunten en het model zijn uitgewerkt. Het werkboek biedt per uitgangspunt praktische handvatten voor teambezinning en individuele reflectie. Toets er bijvoorbeeld je lessen aan, gebruik ze in het teamoverleg over onderwijsontwikkelingen, bespreek ze tijdens bezinnende momenten op school of betrek ze bij het formuleren van de visie in het schoolplan.

De uitgangspunten zijn onderverdeeld in uitspraken over de onderwijzer, de leerling, de lesstof, het opvoeden, het onderwijzen en de onderwijsomgeving. Bij elk uitgangspunt hoort een praktische uitwerking. Wat bedoelen we met het uitgangspunt, waar baseren we het op en hoe geef je het vorm in de klas?

Het model bevat ook een beschrijving van de grondslag, het mensbeeld en de kernopdracht van de christelijke school. Deze vormen het fundament onder het onderwijs. De grondslag en het mensbeeld maken het waarom van Bijbels onderwijzen duidelijk, de kernopdracht het waartoe.

Bestel nu dit boek!
Incl. praktisch werkboek.

Aan de slag met Bijbels onderwijzen?

Vragen of meedenken? Neem contact op met de onderwijsadviseurs van KOC Diensten!

L.G. (Leon) Bolier lgbolier@koc.nu
H.J. (Henk – Jan) Dekker hjdekker@koc.nu
H. (Heidi) den Ouden hjdenouden@koc.nu

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Deze maand publiceerde de minister van OCW twee specifieke subsidieregelingen. De komende weken c.q. maanden is het mogelijk om die aan te vragen. Eén regeling is een vervolg op de bekende subsidies voor verbetering van de basisvaardigheden. De ander is in het leven geroepen om een soepeler overgang van PO naar VO te stimuleren.

Lees verder