Regioavond VBSO | Bruinisse

Op D.V. 19 en 26 maart 2024 organiseert de VBSO regioavonden in respectievelijk Bruinisse en Barneveld. De vorige keer was het thema: Toezicht houden op Bijbels onderwijzen.  Het thema van de a.s. avonden isToezicht houden op Bijbels onderwijzen’.

De kernopdracht en toezicht houden 

Vanuit de kernopdracht van de school wordt nagedacht wat dit voor de toezichthouders betekent en welke verantwoordelijkheid zij hebben om toezicht te houden op de identiteit van de school. Hoe dit er in de praktijk uit kan zien, komt aan de orde. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen rond toezicht houden op Bijbels onderwijzen, alsook hoe Bijbels onderwijzen (als onderwijsconcept) in praktijk wordt gebracht. 

Naast het ‘toezicht houden op Bijbels onderwijzen’ zal ook de stand van zaken rond de zelfevaluatie en collegiale bestuurlijke visitatie worden gedeeld; hierover zijn VGS en VBSO samen in gesprek of dit op een goede en eenvoudige(r) wijze kan.  

Programma 

 1. Opening en inleiding (19.30u) 
 2. Toezicht houden op Bijbels Onderwijzen (19.50u) 
 3. Pauze (20.30u) 
 4. Toezicht houden – en onze praktijk (21.00u) 
  • Dialoog/verbinding 
  • Eenvoudige vorm van visitatie 
  • Voorbeeldvragenlijst 
  • Actualiteit (invulling ntb) 
 5. Mededelingen en rondvraag (21.45u) 
 6. Sluiting (22.00u) 

Data en locaties regioavonden (D.V.) 

 • 19 maart 2024 in Bruinisse 

(zaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Schoolstraat 13) 

 • 26 maart 2024 in Barneveld  

(zaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Vellerselaan 1) 

Aanmelden 

U bent van harte welkom op één van de regioavonden. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

VBSO | Regioavonden | Aanmelden

 • Uw e-mailadres gebruiken wij om de benodigde informatie toe te sturen.
 • Indien u met meerdere personen komt, dan vragen we u vriendelijk om dit formulier voor elke deelnemer apart in te vullen (of de betreffende personen te vragen om dit zelf te doen). Zo kunnen wij alle deelnemers de benodigde informatie toezenden.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Vooruitblik 

Het voornemen voor de regioavonden in D.V. 2024 – 2025 is samen na te denken over het advies ‘Een sterke positie voor schoolbesturen’ en wat dit voor ons betekent en/of kan betekenen.  

We vertrouwen erop hiermee als VBSO blijvend in toerusting, ontzorging en professionalisering te voorzien. We zien uit naar uw aanwezigheid om zo samen blijvend te werken aan goed ‘Toezicht en bestuur’ (volgens de Code Goed Bestuur) conform onze kernopdracht. 

 • Alle relevante informatie, artikelen en documenten kunt u vinden op onze themapagina VBSO.nu/CodeGoedBestuur 
 • Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Bekijk de hele agenda