Schoolleidersdag 2024

Op D.V. 4 oktober 2024 organiseren Driestar Educatief, VGS en VBSO/KOC de schoolleidersdag. Save the date en meld u aan!

De eerste vrijdag van oktober wordt ieder jaar de Schoolleidersdag georganiseerd. Hét moment om schoolleiders van andere christelijk-reformatorische scholen ontspannen te ontmoeten en samen te bezinnen op actuele thema’s.

Schoolleidersdag 2024: Leidinggeven aan generatie X, Y en Z

De X, Y en Z generatie: een terminologische hype of complexe realiteit? Gewoon samenwerken ongeacht je leeftijd of potentie voor cultuurbotsingen? Hoe het ook zij, ieder schoolteam kent generatiediversiteit. Als een classificatie als ‘X, Y en Z generatie’ helpt om structuur en overzicht te creëren, waarom dan niet? Maar dan nog. Hoe bind en begeleid je een online opgegroeide Gen Z-er? Hoe kom je tegemoet aan de eisen van een verwende millennial? Hoe benut je de effectiviteit en nuchterheid van de X generatie? Hoe kun je de sterke kanten omzetten in een effectieve samenwerking?

Zomaar een aantal vragen die in de dagelijkse praktijk van jou als leidinggevende vragen om een antwoord of een actie. Bewustwording van je eigen houding ten opzichte van de verschillende generaties is belangrijk om effectief en verbindend te kunnen optreden. Vanzelfsprekend wordt je eigen referentiekader mede bepaald door de generatie waartoe je zelf behoort. Dat kan soms voor lastige dilemma’s zorgen. Op onze schoolleidersdag willen we je inspireren, bemoedigen en uitdagen door handvatten aan te reiken en ervaringen uit te wisselen. Met als doel dat je morgen met frisse moed de rijkdom en reikwijdte van je team benut ten dienste van het onderwijs aan de zogenaamde nieuwe ‘generatie Alpha’.

Spreker: Els van Dijk

Els van Dijk heeft een groot hart voor jongeren en voor de complexiteit van de samenleving waar zij in leven. Els houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkelingen in onze cultuur en maatschappij. Zij is spreker en columnist, was 22 jaar directeur van de Evangelische Hogeschool en schreef diverse boeken, waaronder ‘De hunkerende generatie’ en ‘Oefenen in verlangen’.

Datum, tijd en locatie

De Schoolleidersdag 2024 wordt D.V. gehouden op vrijdag 4 oktober van 9.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur) tot 15.15 uur in Hotel Van der Valk te Houten.

Kosten

375 euro

Doelgroep

Schoolleiders, dat wil zeggen directeuren, bestuurders, teamleiders van het primair en voortgezet onderwijs.

Save the date en meld u aan!

Voor meer informatie of aanmelden verwijzen we u door naar schoolleidersdagen.nl.

De Schoolleidersdag is een evenement van Driestar educatief, VBSO en VGS. De schoolleidersdagen richten zich op drie onderwerpen die relevant zijn voor schoolleiders: leiderschap, identiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Naast bezinning op deze thema’s zijn de onderlinge ontmoetingen en gesprekken van grote meerwaarde. Bij vragen kun je contact opnemen met Diederic Kloosterman (VGS), Anton de Jong (Driestar educatief) of Henk-Jan Dekker (VBSO).

Bekijk de hele agenda