Congres Vianen 2023 | Komt u ook?

Op D.V. 3 februari 2023 vindt het Congres Vianen plaats. Deze dag zal in het teken staan van de samenhang en de verbondenheid met elkaar in de huidige samenleving. Het thema is ‘Sámen leven – Hoe één zijn we?’ met als ondertitel: ‘In een geïndividualiseerde samenleving staat het recht van de gemeenschap onder druk. Wat bindt ons samen?’

Waar het recht van het individu meer centraal staat, kan het recht van een gemeenschap onder druk komen. Hoe verhoudt zich dit tot de gewenste sociale cohesie in Nederland tussen bevolkingsgroepen? Hoe kunnen we goed omgaan met verschillen als de cohesie afneemt en de individualisering toeneemt? Op deze vragen proberen we deze dag antwoord te vinden.

Programma en sprekers

In de ochtend zullen er twee lezingen worden gehouden rondom het thema. Sprekers deze dag zijn mr. drs. P. Verhoeve (burgemeester Gouda)  en prof. dr. G.J. Buijs (bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Naar aanleiding van de lezingen zullen de sprekers met elkaar en met de zaal in gesprek gaan.

In de middag kunt u aansluiten bij de deelsessies, waarin u in gesprek gaat met andere afgevaardigden vanuit kerk, school, politiek, gezondheidszorg, ouders en gezin.

Na de plenaire afsluiting is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Klik hier voor het volledige programma.

Congres Vianen

Het Congres Vianen is inmiddels een begrip. Een keer in de twee jaar organiseren Driestar educatief, Reformatorisch Dagblad, Guido de Brès-Stichting, ROV, RMU, VBSO, KOC en VGS een congres voor leidinggevenden (e.g. toezichthouders, bestuurders en directies) van de sectoren onderwijs, zorg, kerk en politiek. Het doel van de bijeenkomsten is om vanuit verschillende disciplines op strategisch niveau na te denken over de rol van de gereformeerde gezindte in de maatschappij. Daarbij ligt de focus op hoe te participeren in deze maatschappij, de wijze van handelen en spreken en de omgang met de pluriforme en seculiere samenleving. In het ochtendgedeelte geven verschillende sprekers een lezing over een bepaald thema. In het middagdeel werken we dit verder uit in verschillende deelsessies toegespitst op de sectoren onderwijs, zorg, kerk en politiek, ouders en gezin.

Praktische informatie

Het congres vindt plaats in Van der Valk Hotel Vianen van 09.30 tot 15.30 uur.

Aanmelden

Meld u aan via de website van de VGS

Bekijk de hele agenda