Basistraining toezichthouders

Bent u een (beginnende) toezichthouder die zich wilt professionaliseren? Neem deel aan deze basistraining of laat het in-company verzorgen!

Als toezichthouder bent u graag bekwaam. Een toezichthoudend schoolbestuur houdt toezicht op de school waaraan men zich verbonden voelt. Hoe zorgt u ervoor dat u weet dat u als toezichthouder de goede dingen doet? Hoe weet u precies wat van u verwacht wordt? Welke informatie gebruikt u? Waar komt uw informatie vandaan? Kan ik als toezichthouder de school zomaar inlopen?

Herkent u bij uzelf dat u deze en dergelijke vragen hebt, dan is deze basistraining geschikt voor u! Tijdens deze training wordt de theorie verbonden aan de praktijk door het bespreken van casussen en in te gaan op praktische vragen.

Centrale training of in-company

U kunt deelnemen aan de jaarlijkse centrale training op D.V. 30 januari 2024 in Leerdam. Het betreft een middag en avond (15.00 – 21.00 uur).

Heeft u liever een in-company training op maat? Dat verzorgen wij graag voor u! Neem daarvoor contact op via arbronkhorst@vbso.nu.


Programma basistraining

 1. Opening (15:00)
 2. Kennismakingsronde (15:15)
 3. Toezicht houden (15:30)
  • De toezichthouder als persoon
   We gaan in op de vraag wat toezichthouden inhoudt en hoe de individuele toezichthouder zich verhoudt tot het collectief van het toezichthoudend bestuur.
  • De verhouding bestuur en toezicht
   We bespreken het verschil tussen besturen en toezichthouden. Daarbij bespreken we tegelijkertijd welke verhouding er is en hoe deze verhouding benut kan worden om het onderwijs te versterken.
  • De toezichtstaken
   We verkennen welke taken de toezichthouder heeft in zijn functie en wat dit vraagt aan kennis, vaardigheden en houding.
 4. Pauze (rond 16:15)
 5. De toezichthouder – 1 (16:30)
  • Rollen
   We gaan in op de verschillende rollen die een toezichthouder heeft. Naast de rol van toezichthouder hebben veel toezichthouder nog andere rollen die een relatie hebben met de school. Zij zijn bijvoorbeeld ouder, ambtsdrager of leverancier. We bespreken op welke wijze hiermee omgegaan dient te worden en hoe rollen voldoende gescheiden blijven.
  • Verantwoordelijkheden
   Een toezichthouder draagt verantwoordelijkheden. Deze zijn vaak verbonden aan de taak van de toezichthouder en de rollen die bekleed worden. We gaan in op het omgaan met en nemen van (collectieve) verantwoordelijkheid.
  • Bevoegdheden
   Bij elke taak, rol of verantwoordelijkheid horen bepaalde bevoegdheden. We gaan in op de vraag hoe we de bevoegdheden inzetten met erkenning van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van anderen, bijvoorbeeld het bestuur of de bestuurder(s) van de scho(o)l(en).
 6. Maaltijd (17:30)
 7. Goed toezicht – 1 (18:30)
  • Bronnen van informatie (en het omgaan ermee)
   Een goede toezichthouder heeft (goede) informatie nodig om (goed) toezicht te kunnen houden. We verkennen welke informatie via de schoolorganisatie en het bestuur beschikbaar komt en hoe deze informatie gebruikt kan worden om goed toezicht vorm te geven.
  • Goede informatie (opzoeken, ophalen, herkennen, duiden en benutten)
   Naast het ontvangen van informatie vanuit de organisatie, is het ook waardevol om zelf informatie te verzamelen. We kijken met elkaar naar enkele bronnen van informatie, naar de manier waarop deze informatie opgehaald kan worden en naar de vraag op welke wijze met (deze) verkregen informatie omgegaan kan worden.
 8. Pauze (rond 19:30)
 9. De toezichthouder – 2 (19:45u)
  • Functievastheid
   De organisatie van bestuur en toezicht kent verschillende functies, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. We gaan in op het goed vervullen van de eigen functie en hoe voorkomen kan worden om niet (zomaar) binnen de verantwoordelijkheid van anderen te treden.
  • Als werkgever
   Het (uitvoerend) bestuur of de bestuurder van de scho(o)l(en) is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het personeel. Maar wie is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het bestuur of de bestuurder? We gaan bij dit onderdeel in op de taak van de toezichthouder om goed werkgeverschap vorm te geven.
 10. Sluiting (20:45)

Goed om te weten:

 • Deze training verbindt theorie en praktijk door bespreking van casussen en praktische vragen.
 • Deze training legt verbinding met de nieuwe Code Goed Bestuur. Wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur.
 • Het is mogelijk om de inhoud van deze trainingen in te passen in maatwerktrajecten die sommige besturen zijn gestart om de Code Goed Bestuur te implementeren.

Kosten

 • Kosten centrale training: € 395,- p.p. (minimaal 8 deelnemers).
 • Kosten in-company: € 795,- per dagdeel (totaal 2 dagdelen), excl. reistijd/-kosten.

Meld u nu aan!

 • Uw e-mailadres gebruiken wij om de benodigde informatie toe te sturen.
 • Indien u met meerdere personen komt, dan vragen we u vriendelijk om dit formulier voor elke deelnemer apart in te vullen (of de betreffende personen te vragen om dit zelf te doen). Zo kunnen wij alle deelnemers de benodigde informatie toezenden.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bekijk de hele agenda