Zorg voor een actuele meldcode huiselijke onveiligheid

17 december 2019
Scholen moeten wettelijk een meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld hebben, met ook een Afwegingskader voor wanneer een Veilig Thuis-melding moet worden gedaan.

Zoals de meesten weten is Veilig Thuis de instantie bij wie vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen worden gemeld. In de praktijk blijkt dat scholen hiermee nogal verschillend omgaan: soms wordt al snel gemeld en soms vrijwel niet. Overigens is het natuurlijk te hopen dat u met zo’n vermoeden niet te maken krijgt, maar de misstanden komen nu eenmaal voor.

Scholen moeten wettelijk een meldcode hiervoor hebben. Daarin staat een protocol voor wat iemand op school moet doen als er verontrustende signalen zijn over de thuissituatie van een kind. Bovendien is het sinds begin 2019 ook verplicht om het Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling te hanteren: een uniform afwegingskader om te besluiten wanneer Veilig Thuis moet worden ingeschakeld.

Een korte samenvatting van het belangrijkste stappenplan hieruit:

  • Bij acute of structurele onveiligheid: direct Veilig Thuis consulteren
  • Bij andere onveiligheid: zijn er nog stappen die je als school kunt proberen ter verbetering of onderzoek?
  • Zo nee, zijn er nog concrete instanties die hierin iets kunnen betekenen (wijkteam, etc.)?
  • Zo nee, dan Veilig Thuis inschakelen.
  • In beginsel nooit Veilig Thuis inschakelen zonder hierover eerst ouders te informeren.

Zie voor meer informatie: https://onderwijsgeschillen.nl/actueel/meldcode-kindermishandeling-het-onderwijs-veranderde-wetgeving-1-januari-2019

Het is goed om hier tijdig aandacht aan te besteden; de jurisprudentie van klachtencommissies wordt ook kritischer op scholen die ‘te snel’ een VT-melding doen.

Auteur: Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder