Zo wordt bekostiging basisonderwijs vereenvoudigd

6 mei 2021
De komende jaren wordt de bekostigingssystematiek in het primair onderwijs (PO) vereenvoudigd. Het wetsvoorstel is in de afgelopen maanden door het parlement aangenomen en zal waarschijnlijk per 1 januari 2022 van kracht worden.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  1. Uitgangspunt is één vast bedrag per leerling voor het po, so en sbo.
  2. Daarnaast is er een vast bedrag per school; dat verschilt per sector.
  3. Het onderscheid tussen personele en materiële bekostiging vervalt.
  4. Er blijft één teldatum over: 1 februari t-1; de bekostiging wordt voor het kalenderjaar toegekend.
  5. De systematiek van de gewogen gemiddelde leeftijd vervalt, evenals de formatieve onderbouwing.
  6. Deze wijzigingen gelden voor de basisbekostiging, de aanvullende bekostiging (bijvoorbeeld voor groei, kleine scholen of onderwijsachterstanden), de bijzondere bekostiging (bijvoorbeeld nieuwkomers), en voor de ondersteuningsbekostiging die via de samenwerkingsverbanden wordt toegekend.
  7. Bij de ondersteuningsbekostiging worden nog meer veranderingen doorgevoerd, die dus vooral gevolgen hebben voor Berséba en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Zo wordt deze bekostiging toegekend naar het werkelijk aantal ingeschreven leerlingen op een s(b)o-school, en niet op basis van 2% van het totaal aantal leerlingen.

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem gerust contact op!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder