Zo kunt u zich als toezichthouder(s) professionaliseren

26 oktober 2021
Goed toezicht vraagt om professioneel handelen van elke individuele toezichthouder en van het toezichthoudend orgaan als collectief. Daarom introduceert de VBSO een vernieuwd aanbod om als toezichthouder (verder) te professionaliseren.

Dit aanbod wordt afgestemd op de inhoud van de nieuwe Code Goed Bestuur. Dus wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1 | Training voor beginnende toezichthouders

Een training van 2 tot 4 dagdelen voor beginnende toezichthouders. Daarin zullen o.a. de volgende zaken inclusief een doorvertaling naar de praktijk aan bod komen:

a Welke verantwoordelijkheid, taak en rol heeft de toezichthouder als…

  • …toezichthouder?
  • …‘critical friend’ van het bestuur of de bestuurder?
  • …werkgever van het bestuur of de bestuurder?

b Wat is rolvastheid en hoe bewaak ik die voor mezelf en binnen het collectief?

c Het omgaan met ontvangen informatie, het ophalen van andere relevantie informatie en het beoordelen van de waarde ervan.

Waar en wanneer?

Een concreet programma en verdere informatie volgt via deze website en onze nieuwsbrieven.

Heeft u ook belangstelling? Meld u zich alvast aan via bovenstaande links!

2 | Training voor toezichthoudende besturen

Een training op maat voor toezichthoudende besturen die als collectief willen professionaliseren. Mogelijke thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

a. Rolvastheid
b. Het omgaan met informatie en signalen vanuit de organisatie of van buitenaf.
c. Het waarderen van informatie op relevantie
d. Het verkrijgen van relevante informatie die nodig is om goed toezicht te kunnen houden
e. Het omgaan met (bestuurlijke) rapportages
f. Toezien op identiteit
g. Toezien op onderwijskwaliteit
h. Toezien op het verandervermogen van de organisatie (al dan niet i.c.m. het toezien op de professionalisering binnen de organisatie)

Neem voor meer informatie en/of het maken van een afspraak contact op met dhr. W.H. (Wim) Heenck via whheenck@vbso.nu.

3 | Verdiepende trainingen

In een later stadium wordt een verdiepende training van 2 dagdelen voor toezichthouders ontwikkeld. Deze training kan bijvoorbeeld bestaan uit sessies waar (enkele van de) bovenstaande thema’s een plaats krijgen.

W.H. (Wim) Heenck
Organisatieadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder