Zijn thuiszitters geholpen met leerrecht?

18 januari 2021
D66 wil het aantal thuiszitters terugdringen. VGS en VBSO juichen dat streven toe. Het is alleen de vraag of dat gaat lukken met de introductie van een leerrecht, zoals de sociaaldemocraten willen.

Enige tijd geleden publiceerde D66 een initiatiefwet om het leerrecht in de wet vast te leggen. Tot en met 15 januari was het mogelijk op dat wetsvoorstel te reageren. VBSO en VGS hebben daarvan gebruikgemaakt.

In onze gezamenlijke inbreng constateren we met D66 dat, helaas, duizenden kinderen niet naar school (kunnen) gaan. Vaak vragen ouders van die kinderen ontheffing van de leerplicht aan omdat ze voor hun kind geen passende plek kunnen vinden. Daar moet iets aan gebeuren, vindt D66, en vandaar haar wetsvoorstel om leerlingen een leerrecht te geven. Scholen zouden daardoor voor meer kinderen alsnog een plek op school moeten vinden.

Ontwikkelrecht

De facto wordt met dit wetsvoorstel echter geen formeel leerrecht ingevoerd, stellen VBSO en VGS, maar ‘slechts’ een beperking van de leerplichtvrijstelling. Daarom lijkt het ons beter om te spreken van een “Wetsvoorstel minder thuiszitters”, of “Wetsvoorstel meer kinderen naar school”.

Bovendien associëren de meeste mensen “leren” met het opdoen van kennis. Sommige kinderen die nu noodgedwongen thuiszitten, zullen vanwege hun beperkingen niet tot nauwelijks kennis kunnen verwerven. Wel kunnen ze zich vaak in andere opzichten – enigszins – ontwikkelen (onder andere op school). Ze kunnen bijvoorbeeld leren zichzelf aan te kleden. Om die bredere ontplooiing te vangen, adviseren wij D66 om niet te spreken van een leerrecht, maar liever van een ontwikkelrecht.

Hoopvol

In onze inbreng stellen we D66 daarnaast nog enkele vragen over de beoogde effecten van het wetsvoorstel. Zoals: Zijn de verwachtingen daarvan niet te hoopvol en te hoog? De partij toont nog onvoldoende aan dat deze wet inderdaad zal leiden tot minder thuiszitters.

Vragen stellen wij ook over de voorziene rol van de jeugdarts. Die krijgt ‘doorzettingsmacht.’ De jeugdarts kan vaststellen hoe een kind zich nog kan ontwikkelen. Vervolgens kan de jeugdarts het schoolbestuur aanspreken op de zorgplicht voor het onderwijs aan het kind. Maar staan de jeugdartsen wel achter de rol die ze krijgen toebedeeld? En: Op welke (extra) ondersteuning kunnen ze dan rekenen?

D66 gaat nu alle ingekomen reacties op het wetsvoorstel lezen, wegen en verwerken en komt daarna met een tweede versie ervan.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder