Wijziging subsidieregeling doorstroom PO-VO

18 juni 2020
De subsidieregeling doorstroom PO-VO wordt in verband met de coronamaatregelen gewijzigd: aanvragen voor dit jaar kunnen tot 31 juli worden ingediend en bepaalde criteria zijn versoepeld.

Sinds 2017 bestaat deze subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s die door een school voor PO en voor VO gezamenlijk worden vormgegeven. Vanwege de coronamaatregelen wordt deze regeling op enkele punten aangepast. Allereerst: de uiterste aanvraagdatum voor 2020 is verlengd naar 31 juli 2020. Daarnaast: de minimale omvang van 100 klokuren wordt versoepeld in die zin dat het programma ook minder klokuren mag omvatten wanneer die verminderde omvang toe te rekenen is aan de coronamaatregelen. Ten derde kan de minister toestaan dat de periode voor de uitvoering van het programma wordt verlengd tot in het tweede leerjaar van het VO.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Advocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder