Wetsvoorstel Vrijwillige ouderbijdragen

15 november 2019
Eind september 2019 is het wetsvoorstel Vrijwillige ouderbijdragen door de Tweede Kamer behandeld. Of het ook wet wordt, blijft de vraag.

De vrijwillige ouderbijdragen roepen al langer discussie op. Voor het verplichte onderwijs mogen scholen geen ouderbijdrage vragen, zoveel is duidelijk. Voor activiteiten als schoolreisjes gebeurt het wel op grote schaal, en begrijpelijk. Maar er zijn af en toe ouders die zo’n bijdrage niet kunnen of willen betalen en dat kan vervelende situaties opleveren. Denk ook aan de extra onderwijsprogramma’s, zomerscholen en dergelijke: daar worden soms ook ‘vrijwillige ouderbijdragen’ voor betaald, maar die vrijwilligheid houdt veelal ook in dat deelname is uitgesloten bij niet-betaling.

Voor SP en GroenLinks was dit reden voor het indienen van het wetsvoorstel; strekking is dat scholen geen leerlingen meer mogen uitsluiten van activiteiten (wat dan ook), met als reden het onbetaald blijven van een ouderbijdrage.

Hoewel nog niet zeker is of de wet wordt aanvaard, is wel duidelijk dat men het over het algemeen als ongewenst beschouwt wanneer leerlingen om die reden ergens niet aan mee kunnen doen. Dit vraagt dan ook om een wijs beleid van het bestuur!

Auteur: Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder