Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

15 november 2019
De wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is door de Tweede Kamer aanvaard, eind september 2019.

Bijzonder is dat de vorige versie van het voorstel destijds onder staatssecretaris Dekker uiteindelijk niet is ingediend: in die versie werden met name kleine richtingscholen ernstig in hun voortbestaan bedreigd. Onder minister Slob is het voorstel van kleur verschoten en is de strekking alleen maar dat het in sommige gevallen eenvoudiger moet worden om een nieuwe school te stichten.

Onder de nu nog geldende regelgeving kan er namelijk in principe geen nieuwe school worden gesticht, in het voedingsgebied van een school van dezelfde richting. (Dat was met name lastig voor de Dalton-, Montessori- en Jenaplanscholen die allemaal onder één richting vallen.) Dat vereiste wordt nu losgelaten. Het kan nu dus (in theorie) ook voorkomen dat er bijvoorbeeld twee verschillende reformatorische besturen in één voedingsgebied werken. De aanvraag voor een nieuwe school wordt nu op een andere manier beoordeeld: niet meer met het oog op de richting van de school, maar aan de hand van ouderverklaringen die moeten worden opgevraagd om een indicatie te krijgen van de te verwachten leerlingaantallen.

Dezelfde wet beoogt echter ook een kwaliteitstoets te introduceren ‘aan de voorkant’, dus bij de aanvraag voor een nieuwe school; bovendien moet worden getoetst of het bestuur een (deugdelijk) plan voor burgerschapsonderwijs heeft. Voor de kwaliteitstoets moet het bestuur bij aanvraag een beschrijving aanleveren van het voorgenomen beleid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en daarin dus ook aandacht besteden aan burgerschapsvorming en sociale integratie in het onderwijs.

Auteur: Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder