Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen uitgesteld

22 april 2020
De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is met één jaar uitgesteld.

In september 2019 is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aanvaard. Zie hierover het nieuwsbericht van 15 november jl. Strekking is dat de toets of ergens een nieuwe school kan starten, op een andere wijze zal plaatsvinden, waarbij niet meer de gekozen richting bepalend is, maar het aantal verzamelde ouderverklaringen. De Wet versoepelt de regels voor nieuwe scholen, in die zin dat voor het oprichten van een nieuwe school niet langer vereist wordt dat de school van een erkende richting is. Daarnaast wordt vooraf getoetst op welke wijze de school het burgerschapsonderwijs wil vormgeven.

De wet zou volgens de oorspronkelijke planning op 1 juni 2020 in werking treden. Dat gebeurt nu niet, doordat de Eerste Kamer het voorstel vorige maand niet kon behandelen in verband met de Corona-maatregelen. Er moest daarnaast nog veel gebeuren, met betrekking tot regelingen en advieskaders. Het ministerie van OCW heeft daarom besloten dat 1 juni 2020 niet langer haalbaar is.

Nu is besloten om de inwerkingtreding met één jaar uit te stellen, dus tot 1 juni 2021.

Auteur: mr. drs. J. van den Brink, BVD advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder