Wet meer ruimte voor nieuwe scholen door de Eerste Kamer

20 mei 2020
In de nieuwsberichten van 15 november 2019 en 22 april 2020 is dit wetsvoorstel ook besproken. Op 19 mei 2020 is de wet ook door de Eerste Kamer aanvaard (overigens na stevig debat op 12 mei en met een tegenstem van verschillende partijen).

Voor de inwerkingtreding geldt nog steeds dat 1 juni 2021 als datum wordt voorzien.

Strekking van de wet is dat de toets of ergens een nieuwe school kan starten, op een andere wijze zal plaatsvinden, waarbij niet meer de gekozen richting bepalend is, maar het aantal verzamelde ouderverklaringen. Ook een ander marktonderzoek als basis is mogelijk. De Wet versoepelt de regels voor nieuwe scholen, in die zin dat voor het oprichten van een nieuwe school niet langer vereist wordt dat de school van een erkende richting is.

Daarnaast wordt vooraf getoetst op welke wijze de school het burgerschapsonderwijs wil vormgeven. Daarmee wil de regering voorkomen dat er scholen worden gesticht die vervolgens zorgen geven vanwege antidemocratische uitlatingen.

Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

Overzicht nieuws

Gerelateerd

05 september 2020

Leraren Community OCW

Het ministerie van OCW zoekt schoolleiders en leerkrachten om op een online platform mee te denken over actuele onderwijsthema’s. het is een besloten platform, waaraan 400 schoolleiders en leerkrachten voor éen schooljaar deelnemen.

Lees verder
11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren die de Inspectie van het Onderwijs meer handhavingsmogelijkheden geven. Het zijn instrumenten op verschillende, kleinere en grotere terreinen, die daardoor niet in één samenhangend overzicht worden gepresenteerd. Het is echter zinvol om deze wijzigingen ook eens samen op een rij te zetten.

Lees verder