Wet meer ruimte voor nieuwe scholen door de Eerste Kamer

20 mei 2020
In de nieuwsberichten van 15 november 2019 en 22 april 2020 is dit wetsvoorstel ook besproken. Op 19 mei 2020 is de wet ook door de Eerste Kamer aanvaard (overigens na stevig debat op 12 mei en met een tegenstem van verschillende partijen).

Voor de inwerkingtreding geldt nog steeds dat 1 juni 2021 als datum wordt voorzien.

Strekking van de wet is dat de toets of ergens een nieuwe school kan starten, op een andere wijze zal plaatsvinden, waarbij niet meer de gekozen richting bepalend is, maar het aantal verzamelde ouderverklaringen. Ook een ander marktonderzoek als basis is mogelijk. De Wet versoepelt de regels voor nieuwe scholen, in die zin dat voor het oprichten van een nieuwe school niet langer vereist wordt dat de school van een erkende richting is.

Daarnaast wordt vooraf getoetst op welke wijze de school het burgerschapsonderwijs wil vormgeven. Daarmee wil de regering voorkomen dat er scholen worden gesticht die vervolgens zorgen geven vanwege antidemocratische uitlatingen.

Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

28 mei 2020

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende subsidie aan onderwijsinstellingen. Het gaat om extra geld voor speciale programma’s, bedoeld voor kwetsbare leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de maanden dat vanwege de coronamaatregelen afstandsonderwijs moest worden gegeven. Let hierbij goed op de data waarvoor het moet worden aangevraagd!

Lees verder
20 mei 2020

Basisscholen per 8 juni D.v. weer helemaal open!

Op 19 mei is door de regering bekendgemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen. In dit nieuwsbericht daarom een aantal aanvullingen en wijzigingen op het nieuwsbericht d.d. 22 april jongstleden. Het voorbehoud is nog wel dat er nog lopende onderzoeken zijn naar de vraag of en in hoeverre kinderen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, en wanneer daaruit zou blijken dat die bijdrage veel groter is dan gedacht, kan de maatregel worden teruggedraaid.

Lees verder