Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

28 februari 2020
De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Gedurende het wetgevingstraject is de ambitie voor het ‘verbeteren’ van bestuur en toezicht door de wetgever bijgesteld naar het ‘aanvullen en het verduidelijken’ van de regeling voor bestuur en toezicht. De reden hiervoor is: de onnodige verschillen tussen de rechtsvormen weg te nemen en hiermee de rechtszekerheid te bevorderen.

De WBTR bevat met name wijzigingen voor stichtingen en verenigingen op de onderstaande onderwerpen:

  • Een wettelijke grondslag voor de Raad van Commissarissen (RvC i.p.v. RvT) bij alle rechtspersonen.
  • Een uniforme norm voor de taakvervulling door bestuurders en commissarissen.
  • Een grondslag voor het monistische bestuursmodel (one-tier board) bij alle rechtspersonen.
  • Een drietal gronden voor de aansprakelijkheid van het bestuur en het toezichthoudend orgaan, zoals de interne en de externe aansprakelijkheid en de misleidende jaarrekening.
  • De besluitvorming van de bestuurders en de commissarissen met een tegenstrijdig belang.
  • Het ontslag van het bestuur en de toezichthouders bij de stichting.

Bron: www.vtoi.nl

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
29 januari 2020

Fotogebruik op school: is er altijd toestemming nodig?

Op school wordt veel gewerkt met foto’s en video’s. Zodra er personen op een foto staan, is sprake van persoonsgegevens, en zijn de privacyregels van toepassing. We plaatsen met enige regelmaat een bericht met praktische vragen en antwoorden op het gebied van privacy en AVG. Dit is deel 6.

Lees verder