Welkom bij de VBSO-regioavonden

6 september 2021
Op D.V. 14 en 21 september 2021 organiseert de VBSO de eerste ronde van de regioavonden in het kader van de implementatie van de Code Goed Bestuur. Van harte uitgenodigd!

In het implementatietraject is voorzien in een viertal regioavonden in de periode van D.V. 2021 – 2023. In deze maand organiseren we de eerste avond rondom het eerste principe van deze Code (‘Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen’). Daarnaast willen we tijdens deze bijeenkomst de Checklist voor een nulmeting presenteren (die gebruikt kan worden om bij uw instelling na te gaan welke punten bij uw schoolbestuur aandacht behoeven om op alle belangrijke punten aan de Code te voldoen). Tevens zullen we op deze avond met u delen wat we verder voor u kunnen betekenen rondom ‘Goed bestuur’. En als we elkaar toch ontmoeten, willen we u graag betrekken bij het reilen en zeilen van de VBSO, hoe u dit ervaart en welke dienstverlening u in de toekomst op prijs stelt. Van harte welkom!

Meer weten en/of aanmelden?

Klik hier voor Barneveld (D.V. 14 september).

Klik hier voor Bruinisse (D.V. 21 september).

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder