Welkom bij de VBSO-regioavonden

6 september 2021
Op D.V. 14 en 21 september 2021 organiseert de VBSO de eerste ronde van de regioavonden in het kader van de implementatie van de Code Goed Bestuur. Van harte uitgenodigd!

In het implementatietraject is voorzien in een viertal regioavonden in de periode van D.V. 2021 – 2023. In deze maand organiseren we de eerste avond rondom het eerste principe van deze Code (‘Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan alle kinderen’). Daarnaast willen we tijdens deze bijeenkomst de Checklist voor een nulmeting presenteren (die gebruikt kan worden om bij uw instelling na te gaan welke punten bij uw schoolbestuur aandacht behoeven om op alle belangrijke punten aan de Code te voldoen). Tevens zullen we op deze avond met u delen wat we verder voor u kunnen betekenen rondom ‘Goed bestuur’. En als we elkaar toch ontmoeten, willen we u graag betrekken bij het reilen en zeilen van de VBSO, hoe u dit ervaart en welke dienstverlening u in de toekomst op prijs stelt. Van harte welkom!

Meer weten en/of aanmelden?

Klik hier voor Barneveld (D.V. 14 september).

Klik hier voor Bruinisse (D.V. 21 september).

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder