Welkom bij de Algemene Ledenvergadering VBSO

11 mei 2021
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 5 juni a.s. Alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij de VBSO en de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland zijn van harte welkom en kunnen binnenkort meer informatie tegemoet zien.

Thema

Het thema van de jaarlijkse ledenvergadering staat in het teken van Bijbelse bezinning over de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit.

‘Gendermainstreaming in het basisonderwijs’

‘De genderrevolutie is in volle gang en zorgt ervoor dat het reformatorisch onderwijs in toenemende mate onder vuur ligt. Het gaat hierbij om een totalitaire ideologie die geen ruimte laat voor de Bijbelse scheppingsorde. Tegelijk veranderen ook de opvattingen in eigen kring. De vraag is wat dit alles betekent voor onze basisscholen.’

Sprekers

Ds. A. van Voorden zal de opening verzorgen en dit thema belichten vanuit ‘Man en vrouw schiep Hij hen’.

Dhr. L. van der Tang, voorzitter Bijbels beraad m/v, zal een lezing verzorgen rond dit ‘tijdloze’ en actuele onderwerp.

Agenda

Naast opening en lezing staat het jaarverslag, bestuursverkiezingen en VBSO-ontwikkelingen geagendeerd. Tijdens de afgelopen jaarvergadering en een recente brief zijn de leden geïnformeerd over een gewenste doorontwikkeling als VBSO-bestuur ten behoeve van een goed profiel en presentie van de VBSO. Om deze doorontwikkeling te realiseren, is er een wijziging van de statuten nodig. De concept-statuten staan geagendeerd voor de jaarvergadering.

Vanwege betrokkenheid op de VBSO, het jaarthema en de statutenwijziging, stelt het VBSO-bestuur het bijzonder op prijs als alle leden (schoolbesturen en kerkenraden) vertegenwoordigd zijn tijdens de algemene ledenvergadering op D.V. 5 juni a.s. Hartelijk welkom!

De ALV vindt plaats in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld en begint om 9.30 uur. Op deze pagina kunt u zich aanmelden!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder