Wat scholen kunnen leren van deze klacht over schooladvies

6 februari 2023
De klachtencommissie Onderwijsgeschillen heeft zich begin dit jaar uitgesproken over de totstandkoming van een schooladvies vanwege een klacht. In dit nieuwsbericht iets over die casus, en waarom dit voor onze scholen een belangrijk signaal geeft.

In deze casus werd aan een leerling van groep 8  tijdens een adviesgesprek met zijn ouders het definitief advies vmbo-tl gegeven. De school uit tijdens ditzelfde gesprek wel twijfels over of de leerling dit niveau aan kan en stelt voor om advies in winnen bij de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling geplaatst wil worden. Deze concludeert uiteindelijk dat een advies vmbo-k passender is en de school sluit zich hierbij aan. Het definitief schooladvies wordt alsnog vastgesteld op vmbo-k. Deze gang van zaken leidt tot een klacht van de moeder.

De klachtencommissie Onderwijsgeschillen heeft de klacht gegrond verklaard. Het advies was inhoudelijk wel verdedigbaar, aldus de commissie, maar de wijze van totstandkoming was onjuist.

Twee lessen

In de beoordeling van de commissie worden twee belangrijke lessen aan scholen meegegeven die te maken krijgen met een schooladvies:

  1. Zorgvuldige communicatie
    Het is nodig om in dit soort situaties zorgvuldig richting ouders te communiceren. De commissie concludeert dat deze school voor het meegeven van het definitieve advies in gesprek met de ouders had moeten gaan over de twijfels. School moet ervoor waken om verwachten te wekken die niet realiseerbaar zijn. De school had veel teleurstelling bij ouder en kind kunnen voorkomen door vóór zijn definitief advies in gesprek te gaan met de ouders over de twijfels.
  2. Schooladvies niet naar beneden bijstellen
    Voor scholen geldt wettelijk: een advies mag door de school, naar aanleiding van de eindtoets/doorstroomtoets, alleen naar boven worden bijgesteld, niet naar beneden. De commissie oordeelt dan ook dat de school in strijd met de wet handelde door het advies naderhand lager vast te stellen.

Overigens is op onze scholen (en in de gesprekken met ouders) vooral ook belangrijk dat doorklinkt dat het ene VO-niveau niet beter is dan het andere. Ieder kind heeft zijn of haar gaven van hoofd, hart of handen en het is goed als het VO-onderwijs daarbij aansluit.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder