Wat er wijzigt aan de vrijwillige ouderbijdrage

7 mei 2021
Per 1 augustus 2021 gaat een wetswijziging van kracht over de vrijwillige ouderbijdrage. In deze context vragen we we ook aandacht voor de bezinning over gelijke kansen in het onderwijs.

In het afgelopen halfjaar is het wetsvoorstel ‘Vrijwillige ouderbijdrage’ aangenomen door de beide Kamers. Vanaf 1 augustus 2021 is het nog steeds mogelijk om als school een vrijwillige ouderbijdrage te vragen voor extra’s naast het curriculum, zoals de schoolreis of excursie, of een extra programma. Maar belangrijk is dat leerlingen van wie de ouders deze bijdrage niet betalen, onverkort moeten kunnen deelnemen aan de activiteit, gelijkelijk met de andere leerlingen.

Het ministerie van Onderwijs heeft een inzichtelijke brochure samengesteld met meer gedetailleerde informatie over de mogelijkheden van ouderbijdragen.

Goed signaal

Het is een goed signaal dat de wetgever hiermee afgeeft. Voor sommige ouders kan zo’n bijdrage immers echt moeilijk zijn en dan is het goed dat kinderen niet buiten de boot vallen. Het aantal ouders dat een vrijwillige bijdrage niet zal betalen, zal naar verwachting klein blijven.

Overigens is het ook van belang om oog te hebben voor de bredere context van ‘gelijke kansen’ waar de laatste jaren sterk toenemende aandacht voor is. Zie bijvoorbeeld ons eerdere nieuwsbericht over het inspectierapport: De Staat van het Onderwijs. Maar ook het pleidooi dat de Onderwijsraad hield voor een lange ‘brugperiode’ in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

Bezinning

Deze ontwikkeling vraagt om bezinning. In het algemeen is het eerlijk naar de kinderen om hen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven in hun schoolontwikkeling. Daarbij is er vanuit de VBSO en KOC Diensten ook speciaal aandacht voor gezinnen die jeugdzorg nodig hebben. Tegelijkertijd willen we ervoor waken dat we de maatschappelijke ladder indelen in betere en slechtere posities. Het gaat ook voor de kinderen niet om carrière, maar om het dienen in de positie waarin de Heere hen plaatst.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder