WAB binnenkort in werking

22 oktober 2019
Flexwerkers na een jaar een vaste benoeming?

De WAB gaat D.V. 1 januari 2020 in. In een eerder Nieuwsbericht gingen we voornamelijk in op de wijziging die de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in de regeling transitievergoeding aanbrengt. In dit Nieuwsbericht vestigen we de aandacht op andere relevante elementen van deze wet. De rechtspositie van oproepkrachten enz. wordt sterker.

Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen.

  1. Oproepkrachten krijgen meer bescherming. Degenen die een nuluren- of min-maxcontract hebben, moeten jaarlijks een aanbod krijgen voor een vaste benoeming te komen werken op basis van de gemiddelde arbeidsomvang over het voorafgaande jaar. Dit is het zogenoemde “vastklikmoment”. De werknemer kan het aanbod weigeren en blijft dan een flexwerker. Aanvaardt hij het dan behoort hij daarmee tot de vaste formatie van de school. Een oproepkracht is alleen verplicht te komen werken als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd.
  2. Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren.
  3. Werknemers met een payrollcontract kunnen aanspraak maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever.

Vooral de eerste verplichting heeft consequenties voor veel werkgevers, ook in het onderwijs. De VBSO adviseert u daarmee terdege rekening te houden.

Auteur: mr. L. Vogelaar, Bestuurlijk-juridisch adviseur

Voor vragen: drs. R.A. (Rein) van der Garde, Coördinator bestuurlijk-juridisch advies

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 maart 2019

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Voor ons is belangrijkste wijziging die de Wab met zich mee brengt, die in de transitievergoeding.

Lees verder
29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder