Vragenlijst | Denk mee over goed onderwijsbestuur

17 oktober 2022
De Onderwijsraad werkt aan een advies over schoolbestuurders: hoe kunnen zij hun verantwoordelijkheden waarmaken? De raad roept iedereen op mee te denken en verhalen, voorbeelden, analyses en suggesties te delen. VBSO en VGS willen dat samen met u doen; daartoe hebben we een vragenlijst uitgezet.

Onderwijsbestuurders hebben een cruciale rol in het onderwijs, constateert de Onderwijsraad. Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, een goed personeelsbeleid en moeten grote vraagstukken als het lerarentekort en kansenongelijkheid aanpakken.

Tegelijkertijd worden bestuurders door politici en media steeds vaker vanuit wantrouwen benaderd. Dat baart de VBSO en VGS zorgen. Wantrouwen in de (capaciteiten van de) onderwijsbestuurder kan namelijk voor meer controle zorgen en dus voor nóg meer wet- en regelgeving en verplichtingen. We moeten er juist met elkaar voor zorgen dat we die negatieve spiraal doorbreken.

De VBSO en VGS pleiten voor vertrouwen in de professionaliteit van de onderwijsbestuurders en – in het verlengde daarvan – ook in het hele onderwijsveld. Wie vertrouwen schenkt, krijgt dat ook terug.

Afgewogen advies

De Onderwijsraad roept iedereen op mee te denken over de rol en positie van schoolbestuurders. De reacties wil de raad gebruiken om tot een afgewogen advies te komen. Als VBSO en VGS gaan we hier graag op in. Namens onze achterban zullen we – in afstemming met andere profielorganisaties – input leveren. Denkt u met ons mee via dit vragenformulier? Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 1 november via dit vragenformulier of via k.degroot@vgs.nl.

Direct reageren richting de Onderwijsraad kan natuurlijk ook (t/m 8 november). Meer informatie kunt u vinden op de website van de Onderwijsraad.

Drieluik

Eerder bracht de raad adviezen uit over ‘de leraar’ en over ‘de schoolleider’. Een advies over schoolbestuurders maakt dit drieluik over professionals in het onderwijs compleet. Het advies verschijnt naar verwachting volgend voorjaar.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder