VBSO versterkt samenwerking met BVD advocaten

4 juni 2020
VBSO werkt al enige tijd samen met BVD advocaten op het gebied van juridische zaken. Mogelijk hebt u de achterliggende periode al eens contact gehad met iemand van dit kantoor. Per 1 juni 2020 intensiveren we de samenwerking en krijgt deze meer structuur. Onderwijsadvocaat Jaco van den Brink zal met ingang van deze datum uw vaste aanspreekpunt zijn voor alle juridische vragen. Zijn contactgegevens vindt u op onze website. Medio september informeren wij u daarnaast over het volledige, vernieuwde dienstenaanbod van de VBSO.

Aanleiding

Ambitie van de VBSO is om onze leden zoveel mogelijk te voorzien van een compleet dienstenpakket. Juridische ondersteuning is daarbij een essentieel onderdeel. Nu de heer Van der Garde zijn gewaardeerde inzet voor de VBSO als bestuurlijk-juridisch coördinator steeds meer afbouwt, heeft het VBSO-bestuur gekozen voor een onderwijsrechtelijk specialist als vaste contactpersoon. Met BVD advocaten, een kantoor dat de achterliggende decennia veel onderwijsrechtelijke expertise heeft opgebouwd, zijn goede afspraken gemaakt over een structurele samenwerking. De betrokken advocaten van BVD advocaten hebben de nodige affiniteit met de VBSO-achterban en het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Inhoud

De samenwerking betekent allereerst dat onderwijsadvocaat Jaco van den Brink uw vaste aanspreekpunt en vraagbaak is vanuit BVD advocaten. Bij hem kunt u rechtstreeks terecht voor specialistische vragen op juridisch vlak; waar nodig betrekt hij bij de beantwoording van uw vragen ook collega’s uit zijn team (Bertjan Agteresch, André Bussink, Jan Eerbeek, Arjan Klaassen, Nellieke Oudijn). Hij is beschikbaar als u graag even wilt sparren met een specialist. Daarnaast kunt u onze website raadplegen voor informatie over algemene onderwijsrechtelijke thema’s. Vanuit BVD advocaten zal deze informatie steeds up-to-date gehouden en frequent voorzien worden van nieuwe actualiteiten.

Doelstelling

Graag hadden we deze wijziging op de beoogde ledenvergadering in juni nader toegelicht. Ondanks dit uitstel kon het werk achter de schermen doorgang vinden en gaat de samenwerking van start. Voor nu presenteren we de samenwerking langs deze weg en kunt u in deze videoboodschap kennis maken met Jaco van den Brink.

We willen vanuit de VBSO dienstverlening op een hoog kwaliteitsniveau bieden en de belangen van onze scholen behartigen; daarnaast willen we voor het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag van betekenis zijn door te signaleren en maatschappelijke ontwikkelingen principieel te duiden. Meer dan ooit is het immers voor onze scholen van belang om de Bijbelse en maatschappelijke roeping te verstaan.

Tijdens de ledenvergadering op 26 september 2020, Deo Volente, hopen we u een volledig en vernieuwd overzicht te presenteren van wat de VBSO allemaal te bieden heeft en langs welke wegen we school en gezin willen steunen in deze tijd, op grond van Gods Woord en onze belijdenisgeschriften.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder