VBSO-jaarvergadering

28 september 2020
‘Hart-grondig’ was het thema van de (uitgestelde) VBSO-jaarvergadering afgelopen zaterdag, waar tijdens de opening en het referaat op in is gegaan. Naast de jaarverslagen, jaarrekening en bestuursverkiezing, zijn er een aantal VBSO-ontwikkelingen gedeeld. Het deed het bestuur goed dat er deze keer aanzienlijk meer bezoekers waren. Op deze wijze samen verbonden te zijn rond en betrokken te zijn op het onderwijs aan onze kinderen en de ondersteuning van de gezinnen, is een goede zaak.

Hart-grondig

Ds. O.M. van der Tang heeft dit thema ingeleid aan de hand van 1 Kron. 28 met de spits op vers 9: Wat zijn de vaste gronden voor het onderwijs uit ons hart? Aanbevolen dit Bijbelgedeelte en in het bijzonder het 9e vers met kanttekeningen en tekstverwijzingen te bestuderen. De titel van het referaat, verzorgd voor de bestuurder van het ds. G.H. Kerstencentrum, was ‘van harte christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag’, waarbij is meegegeven vanuit Gods Woord en de theologen uit het verleden om het christelijk onderwijs te blijven waarderen. Gelet op ontwikkelingen, is de oproep: wees in het onderwijs niet pragmatisch maar principieel.

Lees meer.

Bestuur

Tijdens de jaarvergadering is officieel afscheid genomen van dhr. Weststrate als nestor van het bestuur. In verband met zijn terugtreden en het overlijden van dhr. D.J. Griep waren er twee vacatures. Ir. A.C. van Bochove uit Gouda en drs. W. Ottema uit Barneveld zijn als bestuursleden gekozen. Ze hebben hun verkiezing aangenomen en zijn hartelijk welkom geheten in het bestuur. In verband met de ernstige ziekte was de voorzitter, dhr. D. Hendriks van Warbij niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen. De waarnemend voorzitter, dhr. A. Krijgsman heeft de vergadering geleid.

VBSO-ontwikkelingen

Naast verkiezing, de jaarverslagen e.d., heeft de vergadering positief gereageerd op het voornemen dat het VBSO-bestuur zich doorontwikkelt tot een Raad van Toezicht, net als bij de stichting ds. G.H. Kerstencentrum, met een bestuurder. Omdat ons gebouw van de VBSO is en het goed is dat de leden weten hoe het er voor staat met de huisvesting, zijn de leden geïnformeerd over de constateringen en dat hier een gepaste opvolging aan gegeven zal worden. Ook is er aandacht gegeven aan de wijze waarop de VBSO present wil zijn vanuit haar profiel.

Het bestuur en het VBSO-team staan voor u klaar om zo samen de belangen van ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag te behartigen. Gewaardeerd wordt dat in verbondenheid aan Gods Woord en elkaar gedaan mag worden. Dat de Heere Zijn zegen aan het werk wil verbinden.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 maart 2021

Behouden we de vrijheid van onderwijs? #verkiezingsblog

Over enkele weken is het zover: we mogen weer naar de stembus. Om te kiezen wie er plaats gaan nemen in de blauwe zetels van de Tweede Kamer. En dat is niet onbelangrijk. Wie wij kiezen, gaan ons land regeren. Zij bepalen óók hoe het onderwijs ingericht gaat worden. Behouden we de vrijheid van christelijk onderwijs?

Lees verder
01 maart 2021

Nationaal Programma Onderwijs: wat betekent dit?

Onlangs heeft kabinet het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd. Dit programma is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen extra te stimuleren nu de scholen vanwege de coronapandemie twee keer gesloten zijn geweest. Hoe kan mijn school hier gebruik van maken?

Lees verder