Vanwaar de strijd om de reformatorische identiteit?

17 november 2020
Er is een storm van venijnige kritiek gekomen op de identiteitsverklaringen van onze scholen. Wat deze kwestie duidelijk maakt, is dat er in onze democratie voor minderheidsstandpunten weinig ruimte is.

Bij de inrichting van het burgerschapsonderwijs staan gelijkheid, vrijheid en solidariteit centraal. Er lijkt echter geen ruimte te zijn voor eigen invulling van die waarden als die afwijkt van de mainstreamopvatting.

Commitment

Als scholen geen identiteitsverklaring meer mogen hebben, wordt de vrijheid van onderwijs uitgehold. Dat is zorgelijk, dan komen de grondrechten in het geding. Waarom wordt er zo’n groot vergrootglas op de verklaringen gelegd? Juist met een identiteitsverklaring is er een duidelijk commitment vooraf, wat de eenheid tussen school en gezin qua identiteit waarborgt. Het samen delen van de dezelfde Bijbelse levenswijze, ook wat betreft de seksualiteit binnen het huwelijke van één man en één vrouw, is de basis voor de opvoeding en het onderwijs. Als een leerling met homoseksuele gevoelens worstelt, zullen we uit liefde en compassie met hem omgaan, zonder afbreuk te doen aan de Bijbelse boodschap.

Positieve eenheid

De ontwikkeling van het kind is juist gebaat bij een schoolomgeving die aansluit bij de opvoeding thuis. Op dezelfde basis staan, heeft ook een positieve invloed op ouderbetrokkenheid.

Deze en meerdere zaken noemen we in een gezamenlijke verklaring van de VGS en VBSO als reactie op het wetsvoorstel Burgerschap en enkele moties omtrent het toelatingsbeleid die dinsdag 17 november 2020 in de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Informatie en duiding

Vanuit de VBSO willen we graag onze leden van informatie en duiding voorzien rond de ontwikkelingen die gaande zijn. Daarom bieden wij deze handreikingen aan:

  1. Analyse van het politieke en publieke debat omtrent refoscholen
  2. Opinieartikel ‘Ruimte voor reformatorische identiteitsverklaringen is niet zo raar
  3. De kern van de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit 
  4. Wat moeten wij met de wet Burgerschap?
  5. Bijeenkomsten over ‘Christelijk onderwijs is (ook) (burgerschaps)vorming?!’
  6. VBSO ondersteunt scholen in uitvoering burgerschapsopdracht

Het is onze wens om u hiermee van dienst te zijn voor een goede gedachtenvorming en als hulpmiddel bij de gesprekken binnen school, gezin, kerk en mogelijk met de gemeente of de pers.

Geestelijke strijd

De geestelijke strijd die zich hier afspeelt, is aangrijpend. Het grijpt aan om te zien dat de ruimte voor Gods Woord in onze samenleving zichtbaar afneemt, terwijl alleen dat Woord ons op het rechte pad kan houden, en alleen door dat Woord zielen gered kunnen worden. Geve de Heere, Die alles regeert, ons gebed, zowel persoonlijk, thuis, op school als in onze kerken. Dat in de weg van schuldbelijdenis en verootmoediging voor Hem, alleen de verwachting van Hem mag zijn.

Christelijk burgerschap

En ondertussen mogen en moeten we doen wat onze hand vindt om te doen. Bijdragen leveren om toch te laten horen dat Bijbels onderwijs goed is en het christelijk geloof heilzaam. Of op school ons best doen om onze roeping in het onderwijs gestalte te geven. Christelijk onderwijs is burgerschapsvorming. Met het gebed om Gods zegen. En wat er uiteindelijk ook met de scholen gebeurt, God werkt door Woord en Geest, Christus zit aan Zijn rechterhand, en “het zaad zal Hem dienen” (Ps. 22).

Wilt u reageren of heeft u vragen? Stuur een email naar arbronkhorst@vbso.nu of bel 0318-517310.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 november 2020

VBSO ondersteunt scholen in uitvoering burgerschapsopdracht

Burgerschapsonderwijs is een kerntaak van de school. De VBSO wil daarom schoolbesturen waar mogelijk ondersteunen om de Wet verduidelijking burgerschapsopdracht – die de Tweede Kamer op 17 november heeft aangenomen – goed uit te voeren.

Lees verder
17 november 2020

Zo verloopt het debat rond refoscholen

In dit artikel analyseren wij hoe het politieke en publieke debat wordt gevoerd omtrent de identiteit van reformatorische scholen.

Lees verder

Wet Burgerschap en moties toelatingsbeleid aangenomen

Dit is een gezamenlijke verklaring van de VGS en VBSO namens de reformatorische scholen naar aanleiding van het aannemen van het wetsvoorstel Burgerschap en de moties over het toelatingsbeleid.

Lees verder