Update coronarichtlijnen

18 juni 2020
Gelukkig mogen de kinderen alweer enkele weken helemaal naar school. We hopen dat dit zo blijft. Vanuit de overheid is op een paar punten extra duidelijkheid geboden over hoe scholen met bepaalde zaken moeten omgaan.

Het volledige protocol is te vinden op lesopafstand.nl.

Verkoudheidsklachten

Er kwamen steeds meer vragen over wanneer kinderen bij verkoudheidsklachten thuis zouden moeten blijven. Hierover is nu de volgende richtlijn geformuleerd. Daarbij geldt overigens dat het vooral aan de ouders is om de afweging te maken. Kinderen mogen gewoon naar school als zij verkoudheidsklachten hebben die duidelijk te relateren zijn aan een chronische verkoudheid (waar kinderen vaak mee te maken hebben), aan hooikoorts of wanneer ze andere (ademhalings)klachten hebben die ook al langer bij dit kind bekend waren (bijvoorbeeld astma). Er is pas reden om het kind thuis te houden wanneer zich bij het kind klachten voordoen die afwijken van wat ouders bij het kind gewend waren, of wanneer er andere redenen zijn om een coronabesmetting te vermoeden. In zo’n geval kan uiteraard ook een test worden ondergaan. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar die neusverkouden zijn geldt overigens in ieder geval dat zij op school mogen komen.

Verzuim

Wanneer kinderen niet naar school komen zonder dat daar (gelet op het bovenstaande) een echt geldige reden voor is, blijft in principe sprake van ongeoorloofd verzuim, dat ook gemeld moet worden bij DUO. Uiteraard ligt het niet voor de hand om dan snel leerplicht in te schakelen, maar eerst enkele keren met een gesprek te proberen de ouders te bewegen het kind naar school te laten komen.

Rooster

Wat betreft het rooster: het is niet nodig om vast te houden aan een continurooster (dat sommige scholen in mei hadden ingevoerd). Het is natuurlijk wel mogelijk om wijzigingen van de schooltijden te continueren, maar het is dan uiteraard van belang om ouders en leerkrachten bij dit besluit te betrekken op de manier waarop ook normaal gesproken tot een roosterwijziging zou worden besloten. Met name geldt een adviesrecht van de adviesraad.

Leerlingvervoer

Wat betreft leerlingvervoer is inmiddels duidelijk dat dit gewoon kan plaatsvinden op de reguliere manier.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Advocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder