Uitstel indienen jaarstukken 2019

18 juni 2020
Op aanvraag kan het bevoegd gezag uitstel krijgen voor indiening van de jaarstukken 2019, als er vertraging is in verband met de coronamaatregelen.

Ieder jaar vóór 1 juli moeten de jaarstukken van het voorafgaande jaar bij DUO  zijn ingediend, compleet met goedkeurende accountantsverklaring. Voor dit jaar geldt een coulanceregeling. Vanaf 15 juni kan het bevoegd gezag een e-mail sturen naar ico@duo.nl. DUO stuurt dan een formulier met vragen toe, die door het bevoegd gezag moeten worden beantwoord, waarop het formulier wordt teruggestuurd. Binnen drie werkdagen ontvangt het bevoegd gezag bericht over de vraag of uitstel wordt verleend; dat laatste is het uitgangspunt wanneer de vertraging in de totstandkoming verband houdt met de coronamaatregelen. Overigens zal het uitstel maar voor een beperkte duur worden verleend.

Zie ook nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs van de rijksoverheid.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Advocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder