Uitspraak gemeentelijke voorziening in huisvesting

17 december 2019
Op 27 november 2019 verscheen een uitspraak van de Raad van State. In die zaak had de gemeente de sanering van asbest uit het dak van de school bekostigd. De algehele dakvervanging moest het schoolbestuur echter zelf bekostigen.

De uitspraak is een voorbeeld van de soms onduidelijke verdeling bij de huisvestingslasten: wat mag en moet uit de rijksbekostiging door schoolbesturen zelf worden betaald, en welke kosten moet de gemeente dragen?

Want (zoals bekend) het is wettelijk niet toegestaan om als schoolbestuur rijksbekostiging in te zetten voor nieuwbouw van een schoolgebouw omdat de gemeente dit moet bekostigen. Voor onderhoud ligt het echter anders: dat is voor rekening van schoolbesturen.

In de uitspraak van de Raad van State betrof het een zaak waarin asbest was aangetroffen in het dak van een school. Dat moest worden gesaneerd en dat wilde en moest de gemeente in dit geval bekostigen. Omdat het dak als geheel ook al wat ouder was (hoewel nog niet helemaal afgeschreven) werd besloten om van de situatie efficiënt gebruik te maken en de daken helemaal te vernieuwen.

Volgens het schoolbestuur hing dit allemaal samen met de asbestsanering en moest de gemeente ook de dakvernieuwing bekostigen. Dat ging echter niet door: voor zover de daken al waren afgeschreven was het een vorm van buitenonderhoud en moest het schoolbestuur die kosten dragen.

Vindplaats uitspraak: ECLI:NL:RVS:2019:3998

Auteur: Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder