Tweede Kamer wil leraren laten toerusten rond gevoelige thema’s

1 december 2021
In het kader van burgerschapsonderwijs moeten leraren beter ondersteund worden in het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema's, stelt de Tweede Kamer. Hiervoor moet een ondersteuningsstructuur worden opgezet.

Dat staat in een amendement van de coalitiepartijen waarmee Tweede Kamer heeft ingestemd tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Voor het komende jaar wordt 500.000 euro uitgetrokken.

Dit moet leraren helpen om thema’s te bespreken zoals homofobie, antisemitisme, racisme, discriminatie, seksueel misbruik en cyberpesten. Voorbeelden die genoemd worden, zijn de Mohammed-cartoons en de aanslag op Samuel Paty in Frankrijk vorig jaar.

Toerusting van belang?

Dit voorstel laat zien dat de politiek niet alleen deze thema’s als belangrijk beschouwt, maar ook ziet dat toerusting van leraren hierbij van belang is.

Voor onze scholen is die toerusting niet minder van belang. We zullen als VBSO dan ook in de gaten houden hoe dit overheidsgeld precies besteed wordt.

Maar uiteraard behoeven we als VBSO en schoolbesturen niet te wachten op die ontwikkeling. Het is van belang om dit terdege mee te nemen als we werken aan burgerschapsvorming. Vanuit de VBSO willen we graag meedenken en handreikingen voor deze toerusting bieden.

Lees ook: Burgerschapswet: wat wordt verwacht?

Meer weten?

Neem gerust contact op met Lianne de Baat of Wim Heenck.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder