Toekomst VBSO

23 april 2020
In oktober j.l. zijn alle leden van de VBSO geïnformeerd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bestuurlijk-juridische dienstverlening.

Er is een coördinator aangesteld waar alle vragen van de leden van de VBSO kunnen worden ingediend. De coördinator, drs. R.A. van der Garde, geleidt de vragen door naar partners met wie een allianties zijn, zoals BVD Advocaten, Karels juridisch advies, Van Ree Accountants en KOC Diensten.

Bij de introductie van deze constructie is aangegeven dat deze in het voorjaar geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie en ontwikkelingen zijn we een structurele toekomstige werkwijze aan het voorbereiden.

We zien er naar uit om ‘de toekomst van de VBSO’ om school en gezin blijvend te steunen, te presenteren. We hadden dit graag gedaan op de ALV die op D.V. 6 juni stond gepland (maar inmiddels is verzet naar 26 september a.s.). Nu de ALV later is, kunt u rond 6 juni op een andere wijze de presentatie van ‘de toekomst van de VBSO’  tegemoet zien.

We houden u op de hoogte en vertrouwen erop u blijvend van dienst te kunnen zijn

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder