Tijd voor focus

6 april 2021
Onderwijs geven is boeiend en vermoeiend. Het boeiende zit ‘m in met kinderen omgaan en voor hen van betekenis mogen zijn, vooral vanuit Gods Woord en wat dit betekent voor hen en hun vorming. Vermoeiend zijn de vele verantwoordelijkheden die op schouders van onderwijzers worden gelegd. Om goed onderwijs te kunnen geven, is focus nodig!

‘Tijd voor focus’ heet het recente advies dat de Onderwijsraad heeft uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer. Het advies geeft antwoord op de vraag welke dieperliggende problemen van de organisatie en de cultuur van het onderwijs samenhangen met de hoge werkdruk in het onderwijs en hoe deze werkdruk kan worden verlaagd.

Te veel verantwoordelijkheden

De Onderwijsraad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden op de schouders van individuele leraren liggen. Daardoor komen leraren in het basisonderwijs niet meer toe aan de kern van hun vak: het geven en ontwikkelen van onderwijs. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsraad adviseert om meer focus aan te brengen in de werkzaamheden van leraren en om te investeren in meer handen in en om de klas.

Goed plan noodzakelijk

Het is goed om als bestuur, directie en leraren samen na te denken en in kaart te brengen wat nodig is voor goed onderwijs, hoeveel tijd dat kost en wie de uitvoering op zich nemen. Van belang is daarbij uit te gaan van de visie en doelen van de school. Zeker als we onderwijs willen blijven geven op grond van onze identiteit, is het goed om steeds vanuit de grondslag te doordenken wat de focus is en moet blijven. Het gaat om de vorming van onze kinderen en daarvoor hebben de onderwijsgevenden tijd nodig. Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn de middelen geen probleem, wel als ze ingezet worden zonder goede doordenking en een goed plan.

Drie aanbevelingen

Om onderwijsgevenden weer ruimte te geven zich te kunnen richten op onderwijs geven, hebben wij drie aanbevelingen:

  1. Zet bij de ontwikkeling de beschikbare competenties in, zowel in het proces van deze verandering als in de uitvoering. Doe dit samen. Een schaap met vijf poten lijkt aantrekkelijk, maar is een ongelukkig dier. Beter is een goed schaap met vier poten en een kudde die complementair is met elkaar. Laten we er daarom samen voor zorgen dat onze leerkrachten zich volop bezig kunnen houden met de vorming en het onderwijs aan onze kinderen.
  2. Zet andere professionals in rond analyses, specifieke begeleiding, laagdrempelige en preventieve ondersteuning rondom gedrag en andere vraagstukken.
  3. Gun iedere leerkracht coaching en professionalisering (ook in teamverband) om zich gesteund te weten in het waardevolle en verantwoordelijke werk en om te blijven ontwikkelen. Want kinderen, én dus ook onderwijs, blijven in beweging.

Tijd voor focus!

Lees hier meer informatie over het advies van de Onderwijsraad

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder