Thuiswerken vanwege de coronacrisis (II): de reiskostenvergoeding

4 april 2020
Zoals niemand ontgaan is, volgen kinderen afstandsonderwijs. Het onderwijsgevend personeel probeert zo goed en zo kwaad als het kan vanuit huis de continuïteit van dit onderwijs in goede banen te leiden. Wat betekent thuiswerken voor de reiskostenvergoeding? Enkele aandachtspunten.

Veel werkgevers kennen hun personeel een onkostenvergoeding toe. In de meeste gevallen bestaat deze vergoeding in een reiskostenvergoeding. Wanneer daarover in de arbeidsovereenkomst niets is vermeld, kan de werkgever niet zomaar besluiten deze (vaste) onkostenvergoeding stop te zetten, bijvoorbeeld omdat de werknemer vanwege de coronacrisis thuiswerkt en daarom geen (reis)kosten maakt.

Voor het onderwijs is daarom van belang om in de CAO te rade te gaan. Wat is daarin opgenomen over de reiskostenvergoeding? Op grond van de CAO PO heeft personeel in het onderwijs recht op een tegemoetkoming in de reiskosten.

In de CAO PO is bepaald dat “Wanneer er door de werknemer anders dan in verband met vakantieverlof gedurende een periode van twee weken niet wordt gereisd naar de plaats van tewerkstelling, de aan de werknemer toe te kennen tegemoetkoming vanaf de derde week [wordt] stopgezet.

Voor het primair onderwijs geldt kortom dat de reiskostenvergoeding vanaf de derde week mag worden verlaagd of stopgezet. Het stopzetten van de reiskostenvergoeding is niet alleen een mogelijkheid, maar kan vanuit fiscaal oogpunt ook een verplichting zijn in verband met de gerichte vrijstelling van reiskostenvergoedingen.

Mr. J. Eerbeek, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder