Thuiswerken vanwege de coronacrisis (I): een verantwoorde thuiswerkplek

4 april 2020
De coronacrisis ontgaat niemand. Ook scholen kampen met de gevolgen van het coronavirus. Voorlopig blijven deze gesloten. Kinderen volgen afstandsonderwijs en onderwijsgevend personeel probeert zo goed en zo kwaad als het kan vanuit huis of vanuit de school de continuïteit van dit onderwijs in goede banen te leiden. Welke verantwoordelijkheid heeft de school als werkgever voor de thuiswerkplek? Enkele aandachtspunten.

Van personeelsleden mag worden verwacht zij naar school komen. Dat kan immers gewenst zijn voor overleg; de inrichting van het afstandsonderwijs; en het afnemen van toetsen. Veel scholen bieden hun onderwijsgevend personeel de mogelijkheid om thuis te werken of dragen hun personeel juist op om het werk vanuit huis te organiseren.

Hoewel dat werk vanuit huis wordt verricht, rust op (het bevoegd gezag c.q. het bestuur van) de school als werkgever de verplichting om haar personeel in een zo veilig mogelijke werkomgeving te laten werken. Als de school deze zorgplicht schendt, kan zij aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer bij de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.

Voor de thuiswerkplek gelden er voor de school als werkgever minder strikte arboregels dan voor de werkplek op de school zelf. De school doet er verstandig aan om thuiswerkers te informeren over de regels die gelden bij thuiswerken. De school kan instructies geven of een richtlijn opstellen voor de inrichting van de werkplek (gebruik van goede stoel en tafel met de juiste afstelling) en zal zo nodig middelen beschikbaar moeten stellen om het thuiswerken verantwoord mogelijk te maken (een ‘los’ toetsenbord en muis of een laptopverhoger). Als de medewerker zelf niet over een pc of laptop beschikt, zal de school hierin moeten voorzien. Mogelijk is de ongebruikte apparatuur op school een uitkomst om deze tijdelijk aan de personeelsleden ter beschikking te stellen. Verder is het van belang dat de school afspraken maakt over het houden van pauzes, zodat er een goede afwisseling bestaat tussen werken en pauzeren.

Als gevolg van de coronacrisis worden momenteel halsoverkop veel nieuwe thuiswerkplekken ingericht. Begrijpelijk is het dat daarbij nauwelijks aandacht wordt besteed aan de juiste ergonomische inrichting met de juiste arbeidsmiddelen. Toch dient de school als werkgever haar zorgplicht serieus te nemen om aansprakelijkheid te voorkomen.

Het (verplicht) thuiswerken wegens het coronavirus brengt kortom de nodige verplichtingen met zich mee. Scholen wordt kortom geadviseerd om medewerkers instructies te geven over het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek en zo nodig te voorzien in middelen om het thuiswerken verantwoord mogelijk te maken. Met name wanneer het de verwachting is dat scholen langer gesloten blijven, mag van scholen hierin meer worden verwacht.

Mr. J. Eerbeek, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder