Terughoudendheid nodig bij toezicht op burgerschapsonderwijs

15 januari 2021
De profielorganisaties Verus, VBS, ISBO en VGS vragen de Eerste Kamer te pleiten voor een terughoudende rol van de inspectie bij het toezicht op het burgerschapsonderwijs.

Bij de behandeling van de burgerschapswet moet aandacht zijn voor een ‘helder en objectiveerbaar kader’ waarmee de Inspectie van het Onderwijs toezicht kan houden op burgerschapsonderwijs. Een terughoudende rol van de inspectie op (de inhoud van) dat onderwijs is namelijk ‘noodzakelijk’.

Dat stellen de profielorganisaties in een gezamenlijke brief aan de leden van de Eerste Kamer. Die hebben op 12 januari in commissieverband gesproken over de burgerschapswet die in november vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen.

De profielorganisaties verzochten de senatoren verder om aan de minister te vragen scholen en inspectie handvatten te geven om te bepalen wat de reikwijdte is van de voorgestelde zorgplicht. Die zorgplicht houdt in dat schoolbesturen moeten zorgen voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat.

De minister schrijft in de toelichting op zijn wetsvoorstel weliswaar dat de inspectie geen inhoudelijk oordeel velt over de keuzes die het bestuur daarbij maakt. Toch zijn de profielorganisaties op dit punt nog niet helemaal gerustgesteld. Verheldering vinden ze nodig, om te voorkomen dat er straks verschil van inzicht ontstaat tussen inspectie en scholen over toepassing en handhaving van de wet.

Verwarring

De Eerste Kamerleden zouden verder aan Slob kunnen vragen om meer duidelijkheid te geven over de verhouding tussen de algemene burgerschapsopdracht en de kerndoelen, suggereren de profielorganisaties in hun brief.

Als een school voldoet aan de algemene burgerschapsopdracht, betekent dat namelijk nog niet dat de school daarmee ook voldoet aan de kerndoelen. Het omgekeerde geldt ook: als een school voldoet aan de kerndoelen, betekent dat evenmin dat een school daarmee voldoet aan de algemene burgerschapsopdracht. Dat schept veel verwarring. En dat terwijl de burgerschapswet juist moet voorzien in meer duidelijkheid over wat er van scholen inzake burgerschapsonderwijs wordt verwacht.

Routekaart

Als de Eerste Kamer de burgerschapswet ook aanneemt, zal die met ingang van het cursusjaar 2021-2021 van kracht worden. Om scholen daarop voor te bereiden, hebben Driestar educatief, KOC Diensten samen met de VGS en VBSO een Routekaart burgerschapsonderwijs 2021 opgesteld.

Meer informatie over dit thema vindt u in ons dossier ‘Burgerschapsonderwijs’.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van de VGS.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder