Terugblik extra ledenvergadering

13 januari 2022
Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Input strategie

In de achterliggende periode is het ‘profiel’ van de VBSO (opnieuw) geformuleerd. Dit profiel geeft de huidige situatie weer. De VBSO is er om scholen en gezinnen te steunen en hun belangen te behartigen. Onderdeel hiervan is het faciliteren van het KOC die dienstverlening biedt voor onderwijs en opvoeding in school, gezin en kerk.

Om als VBSO goede dienstverlening te blijven bieden, is het van belang om te weten welke verwachtingen en wensen de leden hebben. Samen met de leden heeft er daarom een bespreking plaatsgevonden rond de kernvraag: Hoe kan de VBSO voor u en uw scholen/gezinnen dienstbaar zijn als het gaat om de duiding, vorming en toerusting met betrekking tot de ontwikkelingen die de identiteit en de essentie van gezin en school raken en (indirect) kerk (waarvan gezinnen, scholen, kinderen, opvoeders en onderwijzers (doop)lid zijn)? De opbrengsten van deze waardevolle bespreking worden meegenomen in de strategie-ontwikkeling van de VBSO.

Afhankelijk

‘Leer mij naar Uw wil te handelen’: met deze bede werd de ledenvergadering geopend. De voorzitter, dhr. A. Krijgsman, heeft aandacht gevraagd voor dit afhankelijk gebedsleven en de begeerte die David mocht hebben. Dat deze bede voor ons persoonlijk, voor onze gezinnen en scholen, steeds weer op mag gaan. Hoe komt het erop dat we ‘bidden hebben geleerd’ en dat we begrepen liggen in Hem, met Wie vaak onze gebeden worden geëindigd: Om Jezus wil.

Huisvesting

In aansluiting op een eerdere ledenvergadering is huisvesting opnieuw geagendeerd. Het huidige kantoorpand, dat eigendom is van de VBSO en door het Ds. G.H. Kerstencentrum wordt gehuurd, is om diverse redenen aan grondige renovatie en herinrichting toe. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn heel fors. De inschatting is dat de renovatiekosten de huidige marktwaarde overstijgen. In de oriëntatie naar een mogelijke andere of nieuwe locatie in Veenendaal en omgeving is een interessant project gevonden: in Kesteren worden een nieuwe kerk en school gebouwd, waarbij er ook ruimte is voor een kantoorpand voor een organisatie als de onze. Het gevoelen van de ledenvergadering is dat de keuze voor een nieuwe locatie meer voor de hand ligt dan renoveren van het huidige pand. De Raad van Toezicht gaat deze richting verder uitwerken.

Nieuwe toezichthouder

In de Raad van Toezicht was nog een vacature. In verband met de gemoedsbezwaarde status van de VBSO moest deze vacature op korte termijn worden ingevuld. De vergadering heeft met overgrote meerderheid de voordracht van dhr. H. van den Brink gesteund, waardoor hij als toezichthouder is gekozen en welkom wordt geheten. Op deze wijze is de Raad van Toezicht weer voltallig.

Vergadertijdstip en -locatie

Het wordt gewaardeerd dat deze extra ledenvergadering zo goed is bezocht. Onder de aanwezigen is gepeild naar de voorkeur voor een vergadermoment en -locatie. Er leeft breed steun voor het houden van een ledenvergadering op een centrale locatie. Deze vergadering op donderdagavond in Leerdam heeft in deze wens goed voorzien. De Raad van Toezicht beraadt zich op een andere datum voor de algemene ledenvergadering, die nu op D.V. zaterdag 4 juni staat gepland. In de loop van februari zal de nieuwe datum worden gedeeld.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
12 januari 2022

Met deze trainingen kunnen toezichthouders zich professionaliseren

Om u zich als toezichthouder (verder) te professionaliseren, organiseert de VBSO dit jaar zowel basistrainingen voor beginnende toezichthouders als ook verdiepingstrainingen. Meld u zich ook aan?

Lees verder