Terugblik ALV | Verschil moet er zijn

5 juni 2023
Guido de Brès schrijft dat we God kennen door twee middelen. Als eerste noemt hij in het tweede artikel van de Nederlandse Geloofsbelijdenis de schepping. Wat leert de schepping ons, als een schoon boek? Wat in Genesis 1 en 2 aan ordening is beschreven, is ook nu van kracht. Dat geldt zeker wat betreft de schepping van man en vrouw. Zo heeft God de mens geschapen en daarbij hebben we zorgvuldig mee om te gaan.

Hier hebben we over nagedacht tijdens de goedbezochte jaarlijkse ledenvergadering van de VBSO. Dhr. L. van der Tang heeft gesproken over het thema ‘Scheppingsorde m/v, verschil moet er zijn’. Dat gaat het over Gods schepping, scheppingsordeningen en de interpretatie van identiteit in onze tijd. Wat betekent dit voor ons onderwijs én opvoeding?

Als er ooit een tijd is geweest dat Bijbels onderwijs thuis en op school noodzakelijk is, dan is wel deze tijd. De hoofdzaak is en blijft dat kinderen jong de Heere mogen vrezen. Dat is een eenzijdig Godswerk, waarbij Hij door de middelen wil werken, en daar zijn wij aan gebonden.

Seksuele vorming binnen scheppingsorde

Daarnaast is het nodig dat opvoeders (in brede zin) de Bijbelse scheppingsorde kennen. En hier aandacht aan geven, thuis en in verschillende onderwijsmomenten. Integreer seksuele vorming binnen de aandacht voor scheppingsorde. Geef dit vooral invulling in samenwerking met ouders, wetend wat bij welke levensfase van kinderen past en nodig is.

Ook is afgevraagd wat de impact is van vervrouwelijking in het onderwijs. Met alle waardering voor hun inzet, mannen: overweeg serieus om in het onderwijs te gaan werken.

Wijsheid

“En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden” (Jac. 1:5). Met een overdenking over over deze woorden, heeft Ds. J.A. Weststrate de ledenvergadering geopend. Wijsheid is nodig voor ziel en lichaam, in het bijzonder in moeilijke tijden. Maar ook een gepast woord in deze tijd, bijvoorbeeld in relatie tot de scheppingsorde.

Afscheid en benoeming toezichthouders

De Raad van Toezicht heeft afscheid genomen van de heren A. Krijgsman en D. Guiljam. Daarvoor in de plaats zijn de heren A.P. Bruinooge en D.C. van der Ploeg gekozen als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De vertrekkende toezichthouders zijn hartelijk dank gezegd voor hun gewaardeerde inbreng.

Identitaire projecten

De VBSO voorziet in advisering, begeleiding en professionalisering van toezicht en bestuur. Ook faciliteren we identitaire projecten. Zo hebben we afgelopen januari Bijbels onderwijzen gepresenteerd, een model en publicatie met uitgangspunten voor christelijk onderwijs.

Aansluitend daarop is een aanbod voor vorming, toerusting en duiding samengesteld (te vinden via www.bijbelsonderwijzen.nu). In dit aanbod zijn ook ‘Scheppingsorde’ en ‘Vitale woordcultuur’ opgenomen.

Samen met het Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC) heeft de VBSO de magazines Nabij Jou (voor jongeren) en Nabij (voor opvoeders) ontwikkeld. De eerste nummers zijn respectievelijk in december 2022 en maart 2023 verschenen.

Verhuizing naar Ede

Naast de goedkeuring van de jaarstukken en begroting, is de vergadering bijgepraat over de huisvesting. De VBSO heeft het huidige pand aan de Nieuweweg-noord in Veenendaal verkocht. En een nieuw pand gevonden aan de Galileïlaan 23 in Ede. Dit betreft een groter kantoorgebouw waarvan de VBSO mede-eigenaar zal zijn. Het Ds. G.H. Kerstencentrum (KOC) gaat de verdieping van de VBSO huren. We werken eraan om vanaf D.V. 1 juli aan de slag te gaan op deze nieuw locatie. De opening zal D.V. medio oktober volgen. We hopen u graag in onze nieuwe pand te verwelkomen!

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden op D.V. 29 mei 2024. Reserveert u deze data alvast in de agenda?

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder