Beleidsvorming met oog voor de identiteit

Onderwijsrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. De VBSO houdt ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet in de gaten. Juist daar waar het de identiteit raakt.

Een belangrijke taak van de VBSO is de stem naar de overheid. We geven commentaar op wetsvoorstellen en beleidsplannen met betrekking tot het onderwijs. In veel gevallen hebben wettelijke regels raakvlakken met identiteitsgebonden standpunten. De VBSO en KOC Visie houden de ontwikkelingen in wet- en regelgeving wat dat betreft nauwgezet in de gaten en werken daarbij nauw samen.

Naar overzicht taken