Onze taken

We ondersteunen onderwijs en opvoeding binnen onze achterban. Onze belijdenis en de doopbelofte zijn daarbij leidend. Met raad en daad dragen we bij aan het versterken van de schoolorganisatie. Daarnaast verstrekken we financiële middelen om onderwijs en opvoeding op gereformeerde grondslag te bevorderen. Namens onze schoolorganisaties laten we onze stem horen bij de overheid. Lees hier onze algemene voorwaarden.

Beleidsvorming met oog voor de identiteit

Onderwijsrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. De VBSO houdt ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet in de gaten. Juist daar waar het de identiteit raakt.

Lees verder

Cursus Identiteit

Wilt u zich verdiepen in de identiteit van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag? De Cursus Identiteit biedt u die verdieping. Belangrijkste doelstelling van de cursus is het duidelijk maken en bevorderen van de doorwerking van de identiteit van de bij de VBSO aangesloten scholen. Deze cursus wordt door de VBSO gegeven.

Lees verder

Ledenservice

Allerlei scholen nemen diensten af bij KOC Diensten. Daarnaast zijn de meeste van deze scholen lid van de VBSO. Leden van de VBSO betalen contributie. Ze profiteren van een aantal belangrijke taken en activiteiten. Coördinerende taken rond haar doelstelling voert de VBSO zelf uit. De overige dienstverlening van de VBSO is ondergebracht bij KOC Diensten en KOC Visie.

Lees verder

ANBI Groepsbeschikking

Namens de scholen (de rechtspersonen waar ze van uitgaan) heeft de VBSO de ANBI-status aangevraagd. Deze status is als groepsbeschikking toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor instellingen die de ANBI-status aanvragen, geldt de volgende vereiste. De instelling moet zich voor 90% inzetten voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI, moet een instelling ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Lees verder

Commissies

De VBSO heeft diverse commissies ingesteld. Scholen van de VBSO kunnen een beroep doen op deze commissies. VBSO-leden kunnen bij ingrijpende vraagstukken of conflicten een beroep doen op de commissies. De commissies van de VBSO delen uw identiteit.

Lees verder

Arbeidsvoorwaarden

De VBSO heeft een eigen Beleidskader voor haar leden. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de scholen.

Lees verder