Sneltesten voor leraren

20 april 2021
De regering wil deze maand massaal sneltesten verspreiden op scholen. Deze zijn bedoeld voor leraren, die dan zichzelf op vrijwillige basis twee keer per week kunnen testen.

Op 2 april stuurde het ministerie van Onderwijs hierover een brief aan alle po-schoolbesturen.

Het is van belang om hier verstandig mee om te gaan. Duidelijk is het voordeel dat leraren zich laagdrempelig kunnen testen en binnen een kwartier de uitslag hebben. Dit zorgt ervoor dat een coronabesmetting bij een leraar vroeg wordt ontdekt zodat diegene het virus op school niet kan overdragen. Hierdoor wordt ook het risico verminderd op klassen die in quarantaine moeten.

Vrijwillig

Tegelijkertijd is de boodschap vanuit het ministerie duidelijk: gebruik van de zelftesten is vrijwillig. Dat is niet voor niets. Het gebruikmaken van de test en het communiceren over de uitslag komt voor veel mensen dicht in hun privéleven. Het opleggen van verplichtingen blijkt dan nogal eens weerstand op te roepen. Het is dan ook een verstandige keuze dat ook het ministerie het vrijwillig gebruik benadrukt.

Dit vraagt om een zorgvuldige communicatie. Het is van belang om om geen ‘morele druk’ uit te oefenen om andere teamleden. Dat kan ook onbedoeld gebeuren. Laat er dus vooral geen misverstand over bestaan: leraren kunnen ervoor kiezen de test te gebruiken, maar ze kunnen daar ook niet voor kiezen. Vrijwillig is vrijwillig.

Privacy

Wanneer er leraren zijn die erg hechten aan hun privacy op dit punt: het is mogelijk dat zij over de testuitslag en het vervolg alleen communiceren met de bedrijfsarts, en richting de directeur of teamleider volstaan met een algemene ziekmelding.

Het is een goede aanbeveling om voor goede voorlichting te zorgen over gebruik van de tests. Zie voor meer informatie de brief van de minister.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 april 2021

Brief aan Slob: Aandacht voor persoons-, karakter- en gewetensvorming

De VBSO en VGS stuurden namens het onderwijsveld een brief aan minister Slob over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In die brief doen zij tien aanbevelingen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Zo roepen ze de minister op om naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling ook aandacht te besteden aan vorming.

Lees verder
20 april 2021

Hoe houden we koers in een onrustige tijd?

Er is bijzonder veel aandacht voor het onderwijs. De ene ontwikkeling na het andere advies rolt over het onderwijs heen. Hoe houden we het hoofd koel? En hoe kunnen we in alle rust onderwijzer zijn voor onze kinderen?

Lees verder