Save the date: regioavonden in september 2021

6 juli 2021
Met ingang van 1 januari j.l. is de herziene Code Goed Bestuur van kracht. Tijdens de regioavonden in het voorjaar hebben we hier samen met onze leden over nagedacht. Inmiddels bent u geïnformeerd over wat we D.V. de komende twee jaren gezamenlijk willen doen rondom de implementatie van deze Code.

De verschillende principes vanuit de Code Goed Bestuur zullen centraal staan tijdens de halfjaarlijkse VBSO-regioavonden. De eerste ronde van deze avonden zal zijn op D.V. 14 september (Barneveld) en 21 september (Bruinisse).

Tijdens deze bijeenkomsten zal principe 1 aan de orde zijn: Visie op goed onderwijs voor alle kinderen. Tegelijk zal de nulmeting of checklist t.b.v. de consequenties van de Code Goed Bestuur worden gepresenteerd.

Wilt u de datum die voor u van toepassing is alvast vrijhouden in uw agenda? We hopen u rond D.V. 1 september verder te informeren.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder