Reserveer geld in begroting voor AVG

24 september 2019
Onlangs informeerden we u over de verplichting een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Omdat in de komende periode de schoolbegrotingen voor 2020 weer worden opgesteld, adviseren we de scholen om daarin ook een post voor de AVG op te nemen.

Welk bedrag u in de begroting moet opnemen zal afhangen van de vraag of een externe of interne FG wordt aangesteld, maar ook hoever de school is met de invoering van het privacybeleid.

Bijkomende factoren

Een en ander is van meerdere factoren afhankelijk, zoals het uurtarief van de FG-aanbieder die u kiest, als u deze taak bij iemand buiten de school neerlegt. Scholen die ervoor kiezen een FG uit eigen gelederen aan te wijzen, zullen rekening moeten houden met benodigde taakuren voor de betreffende werknemer. Zo iemand zal ook ruimte moeten krijgen om ervaring met de AVG en deskundigheid op te bouwen door scholing en tijdsinzet voor het uitoefenen van de AVG-taken. Als FG-taken intern worden opgepakt, zullen scholen daar dus zeker rekening mee moeten houden qua tijdsinvestering.

Inzet uren

We verwachten op basis van eerdere ervaringen dat het aantal te begroten uren voor AVG-taken varieert tussen de 40 en 70 uur op jaarbasis per schoolbestuur. Een mee te wegen factor hierbij is ook de grootte van de school. Een school met 700 leerlingen heeft doorgaans meer uren nodig om aan de AVG te voldoen dan een school van 80 leerlingen. Mocht een externe FG-er worden aangetrokken, dan kan worden uitgegaan van een gemiddeld tarief van ongeveer € 60,- tot € 70,- per uur inclusief BTW (uiteraard afhankelijk van de aanbieder).

Lees ook: Functionaris gegevensbescherming: moet dat echt?

Auteur: mr. drs. J.C. (Jan-Kees) Karels, Juridisch adviseur AVG

Voor vragen: drs. R.A. (Rein) van der Garde, Coördinator bestuurlijk-juridisch advies

Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 september 2019

Functionaris gegevensbescherming: moet dat echt?

De AVG die vorig jaar is ingegaan, heeft veel losgemaakt op scholen. Wat moet je doen met een datalek? Hoe zit het met het gebruik van foto’s van leerlingen? Wie mag er allemaal toegang hebben tot de leerlinggegevens? En wanneer moet je ouders om toestemming vragen? De komende weken plaatsen we regelmatig een bericht met praktische vragen en antwoorden. Aan de hand daarvan kan uw school nagaan of ze op de goede weg is met de AVG. Vandaag de eerste aflevering: de functionaris gegevensbescherming (verder: FG).

Lees verder
28 juni 2019

Gebruikmaken van een raamcontract met WWplus?

Bovenwettelijke regelingen voor werkloosheid en ziekte uit laten voeren door WWplus?

Lees verder