Reminder voor werkgevers PO: werk aan het functieboek

18 juni 2020
Uiterlijk 1 augustus 2020 zouden schoolbesturen hun functiegebouw voor OOP- en directiefuncties geactualiseerd moeten hebben. In verband met het coronavirus krijgen scholen daar nu tot 1 november 2020 de tijd voor onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen (met name de indeling in salarisschalen) met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden. Daarnaast dienen schoolbesturen uiterlijk 1 augustus 2020 een verhuiskostenregeling vast te stellen.

Functiewaardering en directietoelage

Uiterlijk 1 november 2020 moeten scholen hun functiegebouw voor zowel leidinggevende functies als onderwijs ondersteunende functies (OOP) heroverwegen. Dit in het kader van de jaarlijkse actualisatie van de functiebeschrijvingen, die door de CAO PO wordt voorgeschreven. Concreet betekent dit dat verouderde functiebeschrijvingen moeten worden geactualiseerd. Leidt dit ertoe dat een werknemer onder een functie valt waarbij een hogere salarisschool hoort, dan wordt deze werknemer uiterlijk 1 augustus 2020 (eventueel met terugwerkende kracht; zie inleiding) in de nieuwe salarisschaal ingepast. Indien een werknemer onder een functie valt waarbij juist een lagere salarisschool hoort, dan behoudt de werknemer zijn salaris.

Voor directieleden geldt dat wanneer de heroverweging niet tot een nieuwe functiebeschrijving leidt, zij in de nieuwe salarisschaal worden ingepast die past bij de zwaarte van de oude functiebeschrijving. De oude D-schalen vervallen per 1 augustus 2020. Per 1 augustus 2020 vervalt ook de directietoelage. Deze worden geacht te zijn opgenomen in het brutosalaris.

Schoolbesturen (PO) dienen te beoordelen of de functiebeschrijvingen nog voldoende aansluiten bij de praktijk. Als dit het geval is, zijn aanpassingen niet nodig. Zijn de omschrijvingen niet meer actueel, dan kan het bestuur besluiten de voorbeeldfuncties van de PO-raad te gebruiken. Ook kan het bestuur besluiten eigen functieomschrijvingen op te stellen en deze te laten waarderen volgens FWASYS (functiewaarderingssysteem voor de Rijksoverheid); daarvoor is iemand nodig die FUWASYS-gecertificeerd is.

Tot slot

 Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met de VBSO. Wij kunnen u onder meer van dienst zijn bij het beoordelen van (voorbeeld)functiebeschrijvingen voor directie en OOP.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Advocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder