Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

29 februari 2020
Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Identiteitsgebonden en goed personeelsbeleid is cruciaal binnen ons christelijk onderwijs. Dit vraagt zowel bij werving en selectie alsook bij verdere begeleiding een eenduidig en consistent beleid rond de identiteit. Om u hierbij van dienst te zijn heeft een werkgroep van de VBSO een identiteitsdocument en een identiteitsprofiel ontwikkeld. Naast het aanbieden van deze documenten denken we graag mee over het gebruik hiervan in uw praktijk.

Als VBSO komen we graag naar u toe in de regio om de identiteitsdocumenten en een begeleidingsplan startende leerkrachten te presenteren. Graag  gaan we hier samen over in gesprek. Tevens willen we als nieuwe bestuurder kennis met u maken en u bijpraten over de activiteiten van de VBSO en onze nieuwsvoorziening.

De regioavonden zijn D.V.

  • 5 maart in Goes (dr. C. Steenblokschool, Zuidvlietstraat 140)
  • 25 maart in Veenendaal (kantoor ds. G.H. Kerstencentrum, Nieuweweg-noord 251)
  • 21 april in Gouda (Graaf Jan van Nassauschool, Steynpad 1)

Aanmelden
U bent van harte welkom op een van de regioavonden. Wilt u zich voor de bijeenkomst in Goes aanmelden voor 3 maart en voor de andere bijeenkomsten voor 14 maart a.s.. Aanmelden graag met vermelding van de naam van uw school, de datum waarop u aanwezig hoopt te zijn en de namen van de aanwezigen en hun rol? U kunt deze gegevens mailen naar Ria van de Braak, secretaresse Raad van Bestuur, avandebraak@koc.nu.
We vertrouwen erop u bij deze een waardevolle regioavond aan te bieden. We zien er naar uit elkaar te ontmoeten en samen in gesprek te gaan over wat ons bindt en hoe we dit voor de toekomst kunnen versterken.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder