PvdA dient wetsvoorstel in om artikel 23 te moderniseren

8 oktober 2021
De PvdA heeft dinsdag officieel haar wetsvoorstel ingediend om artikel 23 van de Grondwet – dat de onderwijsvrijheid waarborgt – te moderniseren. Daarmee kan de parlementaire behandeling van deze wet beginnen.

Met die initiatiefwet wil PvdA-Kamerlid De Hoop drie dingen vastleggen:

  1. Dat ieder kind recht heeft op onderwijs;
  2. Dat onderwijs de gelijke kansen, persoonlijkheidsontplooiing en kennis van basiswaarden van de democratische rechtsstaat moet bevorderen;
  3. Dat het bijzonder onderwijs even toegankelijk moet zijn voor alle kinderen die de grondslag van de onderwijsinstelling respecteren (de zogeheten acceptatieplicht).

Een school moet ‘een veilige plek zijn’, licht De Hoop toe op de PvdA-website, ‘ongeacht je geaardheid of wie je bent.’ Volgens hem is dat ‘helaas nog te vaak niet het geval.’ Hij verwijst in dat verband naar scholen die identiteitsverklaringen hanteren waarin homoseksualiteit wordt afgewezen.

Volgens De Hoop staat nog ‘te vaak’ het belang van het schoolbestuur centraal. ‘Er wordt dan een beroep gedaan op artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van onderwijs. Op basis van religieuze opvattingen worden leerlingen geweigerd, bijvoorbeeld omdat ze wel of niet een hoofddoek dragen of omdat een leerling moeilijk kan leren of waarvan de ouders niet zoveel te besteden hebben.’

Fundament

Samen met de VGS heeft de VBSO enige tijd geleden deelgenomen aan de internetconsultatie inzake dit PvdA-wetsvoorstel. In onze bijdrage leggen we uit dat een acceptatieplicht volstrekt geen zoden aan de dijk zet: die helpt bijvoorbeeld niet om segregatie op te lossen.

De VBSO en VGS verzetten zich overigens niet tegen modernisering van artikel 23. De vrijheid van onderwijs was ooit bedoeld om alle ouders in de gelegenheid te stellen díe school voor hun kind(eren) te kiezen, die het best past bij hun opvattingen. Dat fundament moeten we conserveren en toekomstbestendig houden.

Het luistert wel nauw hóé we dat dan doen. In onze alternatieve Troonrede pleitten we er onlangs voor om elke school – openbaar én bijzonder – te stimuleren om werk te maken van zijn identiteit en van een heldere, breed gedragen pedagogische visie. Die kleur op de wangen helpt ouders bij hun schoolkeuze, en helpt scholen te werken vanuit een consistent beleid.

Studiemiddag

De VBSO en VGS organiseren op D.V. 13 oktober een studiemiddag om samen na te denken over de gevolgen van een eventuele acceptatieplicht. Deze bijeenkomst is inmiddels volgeboekt.

Verder lezen?

Zie ook dit interview met PvdA-Kamerlid De Hoop in Trouw.

Deze bijdrage is met dank overgenomen van de VGS.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

17 juni 2022

VBSO/VGS blij met advies Raad van State af te zien van acceptatieplicht

Op donderdag 16 juni 2022 publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel van de PvdA om artikel 23 van de Grondwet te herzien. Dat gaat vooral om het invoeren van de acceptatieplicht in het bijzonder onderwijs. De Raad van State adviseert hiervan af te zien. “Een steun in de rug”, reageren VBSO en VGS.

Lees verder
15 juni 2022

Lezing KLS | Geestelijk leidinggeven aan kinderen

Op vrijdag 3 juni 2022 hield Ds. B.J. van Boven op de voorjaarsvergadering van KLS een lezing over Geestelijk leidinggeven aan kinderen. Lees hier de bijdrage terug.

Lees verder