‘Ouders meer betrekken bij school’

3 mei 2021
Afgelopen maanden verschenen er wetenschappelijke publicaties die stof tot nadenken geven, vooral over betrokkenheid van ouders bij de school. Het betreft een oratie van professor Van Schoonhoven een een proefschrift van SGP-beleidsmedewerker Gijsbert Leertouwer.

Oratie prof. R. van Schoonhoven

Op 12 maart hield prof. dr. Renée van Schoonhoven (onderwijsrecht) haar oratie aan de Vrije Universiteit onder de titel Het recht van de school. Daarin vroeg zij onder meer aandacht voor het recht van ouders dat zij hun kinderen kunnen laten onderwijzen in overeenstemming met hun godsdienstige overtuigingen (uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Op grond hiervan betoogde zij dat de Nederlandse politiek te weinig oog heeft voor de gerechtvaardigde behoefte van bijvoorbeeld reformatorische ouders om naar eigen principes scholen in stand te houden.

Lees ook het interview met Van Schoonhoven in het RD.

Het is inderdaad van belang dat de regering het kan zien, dat onze scholen geen ‘hobby’ van de besturen zijn, maar een voor de ouders noodzakelijke keuze. Omdat we onze kinderen niet kunnen laten vormen door het onderwijs op scholen waar de Bijbel niet leidend is in het hele wereldbeeld.

Proefschrift Gijsbert Leertouwer

Op 9 april promoveerde Gijsbert Leertouwer (beleidsmedewerker bij de SGP Tweede Kamerfractie) op een proefschrift over inspraak van ouders. Hij betoogt dat de medezeggenschapswet hiervoor geen goed middel is en dat scholen daarom altijd van een vereniging moeten uitgaan waar alle ouders lid van zijn.

Nu hoeven we het niet volledig eens te zijn met dit pleidooi, om wel het belang ervan te zien dat ouders de school ook zien als ‘hun’ school. Het gaat ons er immers om dat opvoeding en onderwijs qua identiteit een éénheid is. Dat betekent niet dat ouders moeten (mee)bepalen hoe alles op school in zijn werk gaat, maar wel dat zij betrokken zijn, meehelpen bij activiteiten, op gezamenlijke ouderavonden (als dat weer kan) meedenken over identiteitsvragen.

Opvallend is ten slotte dat één van de maatregelen uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs inhoudt dat de school kan investeren in ouderbetrokkenheid bij het leerproces. Als ouders geholpen worden om ook thuis aandacht te geven aan bepaalde schoolvakken, blijkt dit effectief te zijn.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder