Oproep aan nieuwe Tweede Kamer: Waarborg onderwijsvrijheid

18 maart 2021
In een reactie op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen ziet de VBSO een toename aan diversiteit. Zeker 17 partijen – waaronder 4 nieuwkomers – krijgen zetels. Tegelijk zien we - helaas - ook een afname van het aantal christelijke zetels. De VBSO roept de nieuwe Tweede Kamer en de coalitiekandidaten op om de diversiteit in de samenleving serieus te nemen – en dus ook de vrijheid van onderwijs te waarborgen. Erken het goed recht van het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Zoals wij op de verkiezingsdag in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad hebben verwoord: onze scholen zijn “geen obstakel, maar een verrijking”.  En ook al vóór de verkiezingen heeft de VBSO met de VGS opgeroepen om deze keuzevrijheid van ouders te blijven waarderen. Denk aan de mogelijkheden die ouders in ons land hebben om een school voor hun kinderen te kiezen die past bij hun overtuiging.

Lees ook de kernboodschap die we vorig jaar (samen met VGS, Driestar Educatief, RMU, Berséba en RefSVO) hebben opgesteld.

Dankbaar

Arno Bronkhorst, bestuurder van de VBSO: “We mogen dankbaar zijn voor de zetels die de SGP en ChristenUnie hebben behouden. Jammer is het verlies van het CDA, die vanouds ook pleit voor de mogelijkheid voor ouders van scholen volgens hun overtuigingen.”

Het is de vraag of de ChristenUnie – die in het huidige kabinet één van beide onderwijsministers leverde – of een andere christelijke partij (opnieuw) aan bod komt bij de formatie. Voor het christelijk-reformatorisch onderwijs hopen we de onderwijsminister weer door een christelijke partij geleverd mag worden.

Modernisering

Wat kunnen we verwachten van de twee grootste partijen VVD en D66? Als het gaat over de vrijheid van onderwijs is bekend dat de VVD artikel 23 van de Grondwet wil wijzigen. Er moet een bepaling komen dat die vrijheid van onderwijs het gelijkheidsbeginsel (zoals vastgelegd in artikel 1) ‘niet mag ondermijnen.’ Ook D66 is voor ‘modernisering’ van de onderwijsvrijheid: meer nadruk op kwaliteit en burgerschap, minder op de vrijheid vanuit een godsdienstige grondslag.

Tijdens de formatie zal duidelijk worden of het nieuwe kabinet daadwerkelijk met voorstellen komt op dit terrein. Of het zover komt, hangt er ook vanaf met wie VVD en D66 in zee gaan. De partijen die vooral pleitten voor inperking van de onderwijsvrijheid (SP, GroenLinks, PvdA) hebben fors verloren of zijn gelijk gebleven; een uitzondering hierop vormt de nieuwe partij Volt (deze wil helemaal af van onderwijs op godsdienstige grondslag). Zetelwinnaars Forum voor Democratie en JA21 zijn voorstanders van onderwijsvrijheid voor christelijke scholen. Overigens zijn de partijen die voorstander zijn van een acceptatieplicht in de meerderheid, evenals in 2017 al het geval was.

Goed onderwijs

Bronkhorst zegt verder dat de VBSO tegelijkertijd ook de grote aandacht bij de regering en de politiek voor het belang van goed onderwijs waardeert. “Denk aan de recente investeringen om leerachterstanden bij leerlingen weg te werken, en de maatregelen tegen het lerarentekort. Voor onze scholen, maar ook voor alle leerlingen in Nederland, wil de VBSO ook in de komende periode graag haar bijdrage leveren aan goede maatregelen voor het onderwijs. Daarbij benadrukken we – en dat sluit ook aan bij de visie van bijvoorbeeld VVD en D66 – dat het goed is om de regie zoveel mogelijk bij de schoolbesturen zelf te laten. Zeker waar het gaat om de onderwijsinhoud.”

Ruimte voor Gods Woord

De standpunten van VVD en D66 over onderwijsvrijheid geven de VBSO ook zorgen, nu daarin minder erkenning is voor het goed recht van onderwijs op religieuze grondslag. Bronkhorst: “Onze oproep aan het nieuwe kabinet is daarom met extra nadruk: let op het behoud van de keuzevrijheid voor christelijke ouders om ook reformatorische scholen in stand te houden. Laat de onderwijsvrijheid er niet alleen zijn voor scholen die aansluiten bij de individualistische idealen van het liberalisme, maar ook voor reformatorische ouders die net zo goed loyale burgers zijn en voor wie het onderwijs in aansluiting bij hun overtuiging van essentieel belang is.”

Bronkhorst sluit af met: “Veel is nog onbekend, maar één ding is zeker: de Heere regeert. Dat we Hem dagelijks bidden om blijvende ruimte voor Gods Woord op de scholen van onze kinderen. En ook om Zijn Geest uit genade, bij dat Woord.”

Dilemma’s

De VGS en VBSO zijn onlangs gestart met een serie video’s en artikelen over onderwijsdilemma’s die tijdens de verkiezingscampagne en in de formatieperiode opspelen. Deze reeks hopen we in de komende weken steeds uit te breiden.

Bekijk hier #onderwijsdilemma​ 1: Een sterker onderwijsstelsel door verschil of door gelijkheid?

Dit is het achtste deel van een serie blogs in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. Ook de komende periode, tijdens de formatie gaan we hiermee door. Blijf ons volgen voor meer blogs!

Lees ook onze kernboodschap die we over dit thema laten horen.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder