Oppositie zet vraagtekens bij plan om lerarentekort op te lossen

28 februari 2023
Minister Wiersma kon in het tweeminutendebat over leraren en lerarenopleidingen op woensdag 1 februari rekenen op kritische woorden over de nieuw op te tuigen overlegstructuur (de zogenoemde RATO’s) om regionale samenwerking rondom het opleiden en werven van leraren te stimuleren. Wiersma benadrukte echter dat verplichte regionale samenwerking dé manier is om het lerarentekort op dit moment het hoofd te bieden.

Oppositiepartijen vrezen een nieuwe bestuurlijke laag, waardoor de samenwerking juist nog moeizamer wordt. Ook vinden partijen als GroenLinks en de SGP het bezwaarlijk dat er niet beter wordt aangesloten bij de huidige structuren en/of samenwerkingsverbanden. Roelof Bisschop (SGP) en Lisa Westerveld (GL) hielden een motie aan die aan de minister vroeg om andere manieren van samenwerking te verkennen én om hierna de definitieve keuze ter besluitvorming aan de Kamer voor te stellen.

Haast

Ondanks de zorgen die zijn uitgesproken, wil de minister haast maken. De regionale samenwerking moet volgens hem gestimuleerd worden om in gezamenlijkheid afspraken te maken over het tegengaan van het lerarentekort. Gaandeweg kunnen we het plan eventueel bijstellen, maar we moeten nu toch echt beginnen met “oefenen”, aldus de minister.

De minister gaat het komende halfjaar verder met de uitwerking. Bij de volgende voortgangsrapportage praat de regering de Kamer bij over de stappen die gezet zijn en om eventueel het plan bij te stellen als dat nodig is.

De reformatorische VO-scholen hebben samen met Driestar educatief in januari aan het ministerie van OCW en de VO-raad aangeboden mee te willen doen aan de pilotfase. De christelijk-reformatorische scholen (van PO t/m HBO) hebben namelijk al een jarenlange, intensieve en landelijk dekkende samenwerking op tal van strategische terreinen – waaronder personeelsbeleid. De VGS en de VBSO hebben hun PO-leden gevraagd of ze hierbij willen aanhaken. Daarop hebben we inmiddels al meer dan dertig positieve reacties ontvangen van besturen uit het hele land. Zodra we hierover meer kunnen melden, laten we weer van ons horen.

Meer lezen?

  • Zie hier voor het verslag van het tweeminutendebat
  • Zie hier voor het verslag van het commissiedebat van 15 december

Dit nieuwsbericht is met dank overgenomen van de VGS.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder