Ophef rond Gomarus is belangrijk signaal

6 april 2021
Op zaterdag 27 maart kwam de Gomarus Scholengemeenschap uitgebreid aan bod in het NRC. De krant gaf het relaas weer van enkele jongeren, over hun negatieve ervaringen op deze school vanwege hun homoseksuele geaardheid.

Het bestuur van de Gomarus plaatste een bericht op de website, waarin allereerst wordt aangegeven dat school het echt erg vindt als leerlingen zich vanwege hun geaardheid onveilig hebben gevoeld. Verder geeft de school aan zich niet te herkennen in de beeldvorming in het NRC-artikel, maar dat het voor school niet mogelijk is om concrete gebeurtenissen toe te lichten om geen vertrouwelijke leerlingeninformatie openbaar te maken.

Wel heeft het bestuur diezelfde zaterdag contact opgenomen met de onderwijsinspectie voor een onderzoek naar de sociale veiligheid op school. Ook minister Slob heeft hiertoe opdracht gegeven. Het is te hopen dat dit onderzoek duidelijkheid geeft over de veiligheidscultuur op school, maar ook over de vraag of de in het NRC beschreven gebeurtenissen een juist beeld geven. Dit betekent overigens ook dat het nog te vroeg is voor de harde oordelen die sommige politici alvast hebben uitgesproken. Op basis van het krantenartikel kunnen immers nog geen conclusies volgen over de vraag of school zich voldoende inspant voor de sociale veiligheid.

Hoe spreken we erover?

Ondertussen – ook als het artikel een niet-juiste weergave van gebeurtenissen is – is het voor onze scholen een duidelijk signaal. Hoe spreken we op school over homoseksualiteit? Natuurlijk ligt dat op een basisschool anders dan in het voortgezet onderwijs. Evenwel is het ook op onze scholen van groot belang dat we deze boodschap uitstralen: ook als je anders geaard bent, hoor je er helemaal bij! We willen respect hebben voor alle persoonlijke gevoeligheden hierbij.

Natuurlijk is nodig dat we de Bijbelse lijn tegenover de hedendaagse tijdgeest plaatsen. Maar dat mag nooit de tegenstelling oproepen: wij tegenover homo’s. De tegenstelling ligt in de visie op ons als mens: moeten we vooral proberen onze zelf-gevoelde identiteit te volgen, of zijn we allemaal geroepen om Gods Woord te gehoorzamen en dienstbaar te zijn aan anderen om ons heen? Daaraan is ook de Bijbelse visie op seksualiteit verbonden: een scheppingsgave voor het huwelijk tussen man en vrouw. Waarbij er bij God in Christus het leven is voor iedereen die met zijn of haar ongehoorzaamheid vastloopt.

Onderwijsvrijheid

Het is vreemd dat politici in hun reactie ook de vrijheid van onderwijs betrekken, alsof die vrijheid nu te groot is. Ook de school heeft immers niet met een beroep op artikel 23 willen stellen dat gebeurtenissen zoals in het NRC beschreven, acceptabel zouden zijn. Iedereen is het erover eens: àls een school dit soort dingen laat gebeuren, is dat strijdig met de wettelijke plicht inzake sociale veiligheid. Dit raakt de onderwijsvrijheid pas, als de vraag zou worden gesteld of het Bijbels onderwijs op dit punt wel ‘veilig’ kan zijn voor homoleerlingen. Dit onderwijs is veilig, maar om dat te erkennen als niet-christelijk politicus of inspecteur moet je respect opbrengen voor het geheel van de Bijbelse levenshouding.

Ongeacht wat er uit het inspectie-onderzoek komt, blijft de vrijheid van onderwijs belangrijk. Juist voor het onderwijs dat raakt aan seksualiteit, is belangrijk dat dit bij de opvoeding aansluit. Dat geeft voor kinderen immers veel meer houvast, duidelijkheid en veiligheid.

Mediatraining

Mogelijk krijgt u als schoolbestuurder te maken met de media die vragen stellen over dit thema. Hoe moet u daar mee omgaan? Wat is de beste manier van reageren? Dan kunnen wij u wellicht van dienst zijn met onze mediatraining!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder