Ook al aangemeld voor de extra ledenvergadering op D.V. 11 jan 2022?

6 december 2021
Vanuit de VBSO informeren we u via onze website en met regelmaat via onze nieuwsbrief. Naast deze digitale contacten is het goed om elkaar fysiek te ontmoeten. Daarom nodigen we u van harte uit voor onze ledenvergadering op D.V. 11 januari 2022. Deze keer zal dit (mede op verzoek van de leden) op een centrale locatie (Leerdam) plaatsvinden én bovendien ’s avonds in plaats van overdag. We zien er naar uit om vele leden (schoolbesturen en kerkenraden) te mogen ontmoeten. Ook hopen we dat uit de opkomst blijkt dat u het ‘luisteren naar leden’ waardeert.

Er staan drie onderwerpen centraal tijdens de ledenvergadering:

  1. Vacature lid RvT. Zoals u weet is er nog een vacature in de Raad van Toezicht van de VBSO. Om de gemoedsbezwaarde status van de VBSO (en daarmee ook voor Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum) te behouden, is het nodig dat deze vacature voor 1 februari a.s. wordt ingevuld. De Raad van Toezicht hoopt conform de op 3 juli vastgestelde statuten een enkelvoudige voordracht te doen.
  2. Huisvesting. In september 2020 bent u geïnformeerd over de huisvesting van de VBSO. Zij verhuurt haar kantoor aan Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Gelet op de conditie van deze locatie is er actie nodig. Tijdens de ledenvergadering willen we u daarover graag informeren en in meenemen.
  3. Strategie VBSO. De VBSO is een vereniging die ten dienste is van haar leden. Om hier zo goed mogelijk in te voorzien, wordt op verschillende wijzen input opgehaald. De verkregen informatie in combinatie met allerhande ontwikkelingen wordt verwerkt in een concept-strategie die we graag aan de leden presenteren en hen om feedback vragen.

U begrijpt: uw aanwezigheid en betrokkenheid is zeer gewenst!

Meer weten & aanmelden

De definitieve agenda en bijbehorende stukken hopen we u in de week voor de Kerstvakantie toe te zenden.

Lees hier meer informatie en meld u zich direct aan!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder