Ondersteuning implementatie Code Goed Bestuur

1 november 2021
Op de onlangs gehouden regioavonden is het eerste principe van de Code Goed Bestuur behandelt. Om u goed te kunnen ondersteunen bij de implementatie, zal er in D.V. december aanstaande een inventarisatie gedaan worden bij de besturen.

De eerste regioavond in het kader van de Code Goed Bestuur stond in het teken van het eerste principe van de Code Goed Bestuur: ‘Het bestuur zorgt voor goed onderwijs aan de kinderen’. Hoe ga ik hiermee om? Graag ondersteunen we u als VBSO om de Code Goed Bestuur op een goede wijze te implementeren.

Lees ook ons opinieartikel dat in het Reformatorisch Dagblad is gepubliceerd:
Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

Implementatie

Voor een goede implementatie hebben we een checklist voor een nulmeting gepresenteerd. Deze kan gebruikt worden om na te gaan welke punten bij uw schoolbestuur aandacht behoeven om op alle belangrijke punten aan de Code Goed Bestuur te voldoen. Bovendien is een advies opgesteld voor het op korte termijn implementeren van de verplichtende bepalingen uit de Code Goed Bestuur én verplichtingen uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

VBSO-leden hebben in september de checklisten en adviezen kosteloos toegezonden gekregen. Mocht u geen lid zijn en wel belangstelling hebben voor deze documenten, dan kunt u die tegen vergoeding ontvangen. Neem contact op met organisatieadviseur L.G. (Leon) Bolier (zie hieronder).

Inventarisatie

Om inzage te krijgen in de manier waarop de besturen de implementatie vormgeven, welke vragen dat oplevert, welk knel- en bespreekpunten geconstateerd worden en vooral ook hoe we daarbij elkaar van dienst kunnen zijn en gezamenlijk op kunnen trekken, wordt een digitale vragenlijst uitgezet. U ontvangt daarvoor D.V. in de tweede helft van december een uitnodiging (per e-mail).

Om deze digitale vragenlijst goed in te kunnen vullen, is het van belang dat de toegestuurde checklisten vóór D.V. 15 december besproken zijn binnen (een werkgroep van) het bestuur.

Graag ondersteunen we u als VBSO om de Code Goed Bestuur op een goede wijze te implementeren. Mocht u meer informatie willen of vragen hebben, neem gerust contact op.

L.G. (Leon) Bolier
Organisatieadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder