Nieuw | Lectoraat Herbergzaam onderwijs i.s.m. KOC Diensten en VBSO

17 oktober 2022
Deze week start de werving voor een lector Herbergzaam onderwijs. Dit lectoraat is een samenwerking
tussen Berséba, Hoornbeeck College, KOC Diensten, RefSVO, VBSO, VGS en Driestar educatief. Het lectoraat gaat leidinggeven aan praktijkgericht onderzoek naar en leraren ondersteunen bij passend onderwijs.

Lectoraat Herbergzaam onderwijs

Het lectoraat Herbergzaam onderwijs is een vervolg op het lectoraat Inclusieve klassen. Het nieuwe lectoraat doet vier jaar lang praktijkgericht onderzoek naar actuele vragen en thema’s rond passend onderwijs. We zien het als onze pedagogische opdracht om verscheidenheid en verschillen een plek te geven in een cultuur waarin ieder aanvaard wordt, zich veilig voelt en ontvangt wat nodig is. De school is hierin een oefenruimte voor het leren dragen van verantwoordelijkheid voor de gemeenschap binnen en buiten de school. Het onderzoek van dit lectoraat versterkt het handelen van de (aanstaande) leraar en het onderwijs voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften.

Lector: inspirerend en verbindend

De nieuwe lector geeft samen met de andere lectoren leiding aan onderzoeksprojecten. Visieontwikkeling gebeurt in
leergemeenschappen, samen met samenwerkingspartners, docenten en studenten.

De vacature is vanaf zaterdag 15 oktober te vinden op www.werkenbijdriestar-educatief.nl.

Lees ook:
Zeven onderwijsorganisaties starten lectoraat Herbergzaam onderwijs (rd.nl)

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder